Biuro Kongresowe

ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa

tel: (+48) 22 845-69-18
fax: (+48) 22 845-69-18

kongresptu@ptu.net.pl


Biuro Kongresowe PTU

Biuro Kongresowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego działa od 2001 roku. Powstało ono na skutek reformy finansowej Stowarzyszenia, przeprowadzonej przez ówczesny Zarząd Główny PTU. Jej celem było przede wszystkim poprawienie kondycji finansowej Stowarzyszenia tak, aby przedsięwzięcia realizowane przez PTU pomnażały majątek Towarzystwa oraz umożliwiały prowadzenie działalności statutowej.

Głównym zadaniem Biura Kongresowego PTU jest logistyczne przygotowanie dorocznego kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym PTU oraz Komitetem Naukowym Kongresu, w tym między innymi: opracowanie szczegółowego harmonogramu czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem kongresu, opracowanie projektu preliminarza budżetu oraz projektów umów
z poszczególnymi zleceniobiorcami, nadzór nad realizacją ww. umów, rejestracja potencjalnych uczestników kongresu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy Komitetu Naukowego Kongresu, komunikacja z wykładowcami i autorami prac zakwalifikowanych do programu naukowego zjazdu.

Dyrektor Biura Kongresowego - Iwona Sribniak

ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa

tel./fax (+48) (22) 845-69-18

kongresptu@ptu.net.pl