OK

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyżjszym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywdualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.

NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ Z DZIEDZINY UROLOGII OPUBLIKOWANĄ PRZEZ CZŁONKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO ZA GRANICĄ (2011-2013)

Cele statutowe PTU obejmują szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz współpracujących z urologami, popieranie i promowanie aktywności naukowej członków Stowarzyszenia oraz popularyzację najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie urologii w środowisku lekarzy urologów.

W roku 2010 narodziła się koncepcja ufundowania nagrody za najlepszą pracę naukową z dziedziny urologii, opublikowaną przez członka PTU w naukowym piśmie zagranicznym.

Jedynym sponsorem tej nagrody jest firma IPSEN POLAND.

Laureaci Nagrody za najlepszą pracę opublikowaną przez członka PTU
za granicą

 • 2011 rok – Maciej Salagierski za pracę pt. Zróżnicowana ekspresja genów PCA3 i PRUNE2 w raku gruczołu krokowego
 • 2012 rok – ex aequo – Piotr L. Chłosta za pracę pt. Zaotrzewnowna endoskopowa adenomektomia stercza sposobem Milina z wykorzystaniem enukleacji gruczolaka za pomocą palca oraz Stanisław Wroński za pracę pt. Pułapki diagnostyczne związane z rzadkimi nowotworami pęcherza moczowego. Diagnostyka różnicowa, analiza kliniczna oraz patomorfologiczna chłoniakopodobnego przejściowokomórkowego raka pęcherza moczowego
 • 2013 rok – Bartosz Kaczmarek za pracę pt. Wspomagana robotem częściowa nefrektomia bez zamykania naczyń szypuły pozwalająca na zachowanie funkcji nerek wieloośrodkowe badanie obserwacyjne w oparciu o próby dopasowane
 • 2014 rok

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego, począwszy od roku 2014, wyżej wymieniona nagroda nie będzie przyznawana. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny podjął decyzję o ustanowieniu nowej nagrody za najlepszą pracę na łamach Central European Journal of Urology (CEJU).


 

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Urologiczne. Jedynym sponsorem Nagrody jest firma Ipsen Poland sp. z o.o.
 2. Nagroda ma charakter cykliczny i jest przyznawana co rok autorowi najlepszej pracy naukowej dotyczącej urologii klinicznej lub nauk podstawowych związanych z urologią, opublikowanej w poprzednim roku kalendarzowym w czasopiśmie wydawanym za granicą.
 3. Nagrodę stanowi suma 10 000 PLN (brutto).
 4. W postępowaniu konkursowym może wziąć udział autor pracy, który jest członkiem PTU oraz nie zalega w opłaceniu składki członkowskiej do czasu zgłoszenia pracy do konkursu.
 5. Uczestnik konkursu może zgłaszać prace wykonane również w zagranicznych ośrodkach naukowych, z którymi współpracuje, lub prace wykonane podczas jego pobytu w danym ośrodku.
 6. W przypadku prac zbiorowych do nagrody może aplikować wyłącznie pierwszy autor pracy.
 7. Prace kandydatów do Nagrody należy przesyłać na adres Biura PTU w formie papierowej (reprint lub ksero publikacji) do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs PTU.
 8. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powoływana na okres zgodny z kadencjami Zarządu Głównego PTU. W skład Komisji wchodzą: prezes PTU, redaktorzy naczelni czasopism naukowych wydawanych przez PTU, przewodniczący Komitetu Naukowego PTU, skarbnik ZG PTU, sekretarz ZG PTU oraz przedstawiciel IPSEN Poland z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniu nad wyłonieniem laureata Nagrody. Przewodniczącym Komisji z głosem stanowiącym jest prezes PTU.
 9. Każdy członek Komisji Konkursowej przedstawia ocenę pracy na arkuszu oceny. Podstawowymi elementami podlegającymi ocenie są: oryginalność tematu, sposób prezentacji materiału, wyników, dyskusji i ogólna wartość naukowa pracy według IF (Impact Factor).
 10. Laureat Nagrody jest wyłaniany w głosowaniu tajnym spośród autorów 3 nadesłanych prac, które uzyskały najlepsze oceny łączne, obliczone w postaci sumy ocen wszystkich członków Komisji Konkursowej. Powyższe prace uzyskują status prac nominowanych do Nagrody.
 11. Nagroda jest wręczana laureatowi przez przewodniczącego Komisji Konkursowej i przez przedstawiciela firmy Ipsen Poland. Wręczenie Nagrody
 12. Laureat Nagrody jest zobowiązany do przedstawienia pracy w czasie Sesji Naukowej im. Prof. Tadeusza Krzeskiego odbywającej się w ramach Kongresu Naukowego PTU.