Zarząd:

  • Przewodniczący – prof. Józef Matych
  • Wiceprzewodniczący – dr hab. Marek Lipiński
  • Sekretarz – dr Agnieszka Skrzypek-Mikulska
  • Członkowie Zarządu – dr n. med. Andrzej Święs, dr Paweł Jałmużna,
    dr Tomasz Syryło, dr n. med. Jerzy Żurek

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – prof. Henryk Zieliński
  • Członkowie – prof. Waldemar Różański, dr n. med. Tomasz Konecki