Rada Unii Europejskiej dała zielone światło dla ogólnounijnych wytycznych i współpracy w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty. 

Po kilku tygodniach napięcia, podczas gdy rządy państw członkowskich UE intensywnie dyskutowały i obradowały nad propozycją Komisji Europejskiej w sprawie „Nowego podejścia UE do wykrywania raka”, Ministrowie Zdrowia ze wszystkich 27 państw członkowskich UE uzgodnili dziś (9 grudnia) wersje ostateczną. Jest to ważny krok w kierunku poprawy wczesnego wykrywania raka prostaty. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7548