Zarząd Sekcji (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący – dr hab. n. med. Roman Sosnowski, prof. NIO
  • Wiceprzewodniczący – dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP
  • Sekretarz – dr n. med. Mieszko Kozikowski
  • Członkowie Zarządu – prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski, dr n. med. Adam Ostrowski

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – lek. Jan Karol Wolski
  • Członkowie – dr n. med. Piotr Kania, dr n. med. Tomasz Konecki

Adres:

  • Polskie Towarzystwo Urologiczne
  • ul.Łowicka 19
  • 02-574 Warszawa

Tel. +48 601 623 018

Email: roman.sosnowski@gmail.com