53. Kongres Naukowy PTU

11-13 września 2023, Kraków

Organizator: Zarząd Główny PTU

Kontakt: Biuro Kongresowe PTU

Mail: kongresptu@ptu.net.pl