Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie urologii. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków PTU na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów.

In accordance with the Statute of the Polish Urological Association, an Honorary Member of the Association may be a person of particular merit for PUA or in the field of urology. The title of Honorary Member is granted by the General Meeting of PUA Members at the request of PUA Board by a simple majority of votes.

Członkowie Honorowi:

2024

 • Mark Soloway

2023

 • Piotr Chłosta

2022

 • Artur A. Antoniewicz
 • Bolesław Kuzaka

2020

 • Bernard Malavaud
 • Shahrokh F. Shariat
 • Romuald Zdrojowy

2019

 • Manoj Monga
 • Bertrand Tombal
 • Robert Swartz

2018

 • Ivan Mincik
 • Steven Joniau

2017

 • Krzysztof Bar
 • Andrzej Paradysz
 • Henryk Zieliński
 • Jean de la Rosette
 • Péter Nyirády
 • Jacques Irani

2015

 • Barbara Darewicz
 • Jacek Fijuth
 • Waldemar Różański

2014

 • Marko Babjuk
 • Józef Matych

2013

 • Marek Sosnowski
 • Manfred Wirth

2012

 • Paul David Abel
 • Jens Rassweiler
 • Hein van Poppel

2011

 • Edoardo Austoni
 • Hassan Abol Eneim
 • Margit Fisch

2010

 • Wojciech Pypno
 • Joachim Thüroff
 • Tadeusz Zajączkowski

2009

 • Per-Anders Abrahamsson
 • Andrzej Borówka
 • Marek Krawczyk
 • Jan Lubiński

2008

 • Zofia Salska
 • Zbigniew Wolski
 • Andrzej Sikorski

2007

 • Jakubowski Wiesław
 • Chojna Jan
 • Kidawa Andrzej

2006

 • Kwias Zbigniew
 • Artibani Walter
 • Alberto de Matos-Ferreira

2005

 • Romics Imre
 • Perović Sava

2004

 • Judycki Janusz Antoni
 • Fryczkowski Mieczysław
 • Nijman Johan Marien
 • de Reijke Theo M.

2003

 • Koziak Andrzej
 • Chapple Christopher Reginald
 • Petrovich Zbigniew
 • Schreiter Friedhelm

2002

 • Jerzy Lorenz
 • Stefan Loening
 • Tadeusz Sadowski
 • Czesław Szymkiewicz

2000

 • Jerzy Gajewski
 • Michael Marberger
 • Melchior Hansjörg
 • Hugh N. Whitfield

1998

 • Borkowski Andrzej

1997

 • Beurton Daniel
 • Vallancien Guy M.B.
 • Boccon-Gibod Laurent

1996

 • Ackermann Rolf
 • Kazoń Mirosław

1995

 • Kaule Heribert
 • Smith Philip H.
 • Pagano Francesco
 • Jellinghaus Winfried
 • Frohmüller Hubert

1994

 • Wajsman Zev
 • Sztaba Romuald
 • Szkodny Adam
 • Łodziński Kazimierz
 • Denis Louis

1993

 • Schröder Fritz H.
 • Rudowski Witold
 • Nielubowicz Jan

1992

 • Stolarczyk Jarowit

1990

 • Debruyne Frans J.M.

1989

 • Lewicki Zbigniew
 • Novak Sc Rudjer

1988

 • Adamkiewicz Kazimierz
 • Krzeski Tadeusz

1986

 • Buliński Jerzy Jan

1984

 • Wasilewski Zenon
 • Vahlensieck Winfried E.

1979

 • Paćes Vaclav
 • Mazurek Ludwik Jerzy
 • Leńko Jan
 • Kucera Jan

1978

 • Zvara Vladimir
 • Zieliński Jerzy (Feliks Emil Rathauser)
 • Wigura Aleksander
 • Rusakow Vadim Ivanowicz

1976

 • Szczerbo Antoni
 • Motz Karol
 • Hradec Eduard

1974

 • Wojewski Alfons Antoni
 • Sinner Wilhelm
 • Lange Konrad
 • Czerwenakow Anton Francow
 • Balogh Ferenc
 • Wesołowski Stefan Jacenty
 • Lorenz Tadeusz
 • Fryszman Jerzy
 • Bartkowiak Zygmunt

1972

 • Michałowski Emil

1970

 • Fabre Pierre
 • Babics Antal

1968

 • Gawroński Włodzimierz

1962

 • Cibert Jean
 • Couvelaire Roger
 • Frumkin Anatolij Pawłowicz
 • Ljunggren Einar
 • Michon Louis
 • Neuwirt Karel
 • Pytel Anton Jakowlewicz
 • Jakowlewicz Abramjan Aram

1960

 • Narath Peter Alfred
 • Gironcoli Franco de

1958

 • Laskowicki Stanisław

1957

 • Michejda Kornel

1954

 • Szarecki Bolesław