XVIII Ogólnopolska Konferencja "Zaburzenia seksualne - postępy w leczeniu"
54. Kongres Naukowy PTU
1. Łódzkie Dni Urologiczne - zaproszenie
Workshop on Urehtral Reconstruction - zaproszenie
Mazowiecki Dzień Urologiczny, 18 listopada 2023, Józefów
WIELODYSCYPLINARNE DEBATY URO-ONKO - 27.10.2023, SZCZECIN