AKREDYTOWANE WYDARZENIA W 2023 ROKU

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

NAZWA WYDARZENIA NAUKOWEGO CZAS TRWANIA ORGANIZATOR LICZBA
PUNKTÓW

KREDYTOWYCH

Sympozjum Naukowe PTU "Urologia Czynnościowa, Rekonstrukcyjna i Onkologiczna"

Warszawa

3-4.03.2023 Dr hab. med. A. Kołodziej
Sekcja Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU; Prof. J. Dobruch, Sekcja Urologii Onkologicznej PTU
10

Central European Urology Meeting 2023

Kraków

23-24.03.2023 Prof. P. Chłosta
Katedra i Klinika Urologii UJ CM we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTU
12

Posiedzenie naukowe Oddziału Krakowskiego PTU
(pre - Central European Urology Meeting 2023)


Kraków

23.03.2023 Prof. P. Chłosta, dr med. W. Lipczyński
Katedra i Klinika Urologii UJ CM we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTU
2

Wielodyscyplinarne Debaty Uro-Onko

Szczecin

14.04.2023

Dr hab. A. Lemiński, prof. M. Słojewski
Katedra i Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej PUM we współpracy z Sekcją Urologii Onkologicznej PTU

5