Zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Rozdz. IV, §1) jednym z organów Stowarzyszenia jest Sąd Koleżeński. Do jego kompetencji należy rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz
  • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
  • Sekretarz - dr n. med. Witold Mikołajczak
  • Członkowie - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski, dr n. med. Przemysław Dudek