AKREDYTOWANE WYDARZENIA W 2023 ROKU

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

NAZWA WYDARZENIA NAUKOWEGO CZAS TRWANIA ORGANIZATOR LICZBA
PUNKTÓW

KREDYTOWYCH

Sympozjum Naukowe PTU "Urologia Czynnościowa, Rekonstrukcyjna i Onkologiczna"

Warszawa

3-4.03
2023r.
Dr hab. med. A. Kołodziej
Sekcja Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU; Prof. J. Dobruch, Sekcja Urologii Onkologicznej PTU
10

Posiedzenie naukowe Oddziału Krakowskiego PTU
(pre - Central European Urology Meeting 2023)


Kraków

23.03
2023r.
Prof. P. Chłosta, dr med. W. Lipczyński
Katedra i Klinika Urologii UJ CM we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTU
2

Central European Urology Meeting 2023

Kraków

23-24.03
2023r.
Prof. P. Chłosta
Katedra i Klinika Urologii UJ CM we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTU
12

Wielodyscyplinarne Debaty Uro-Onko

Szczecin

14.04
2023r.

Dr hab. A. Lemiński, prof. M. Słojewski
Katedra i Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej PUM we współpracy z Sekcją Urologii Onkologicznej PTU

5

Konferencja XVIII Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2023

Kazimierz Dolny

26-28.05
2023r.

Prof. Krzysztof Bar
Katedra i Klinika SPSK 4 w Lublinie we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU

10

30. Sympozjum Naukowe Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Katowice

16-17.06
2023r.

Dr hab. med. Piotr Bryniarski
prof. ŚUM, Klinika Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, ŚUM w Katowicach

12
(5 punktów za dzień pierwszy, 7 punktów za dzień drugi).

53. Kongres Naukowy PTU

Kraków

11-13.09
2023r.

Zarząd Główny PTU
Biuro Kongresowe PTU

20

Konferencja Naukowa XXVI Urosilesiana”

Bielsko Biała

20-22.10
2023r.

Dr hab.med. M. Życzkowski
Klinika Urologii ŚUM w Zabrzu we współpracy z Oddziałem Śląskim PTU i Oddziałem Dolnośląskim PTU

10

Sympozjum PTU „Wielodyscyplinarne Debaty Uro-Onko”

Szczecin

27.10
2023r.

Dr hab. med. Artur Lemiński
SPSZ Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej w Szczecinie
Biuro Kongresowe PTU

8

Sympozjum PTU „Mazowiecki Dzień Urologiczny”

Józefów

18.11
2023r.

Dr hab.med. Bartosz Dybowski
Oddział Mazowiecki PTU
Biuro Kongresowe PTU

7

Sympozjum Naukowe PTU „1. Łódzkie Dni Urologiczne”

Piotrków Trybunalski

1-2.12
2023r.

Dr med. Mateusz Jobczyk
Oddział Łódzki PTU
Biuro Kongresowe PTU

9

Sympozjum Naukowe Oddziału Północno-Zachodniego PTU

Olsztyn

8-9.12
2023r.

Prof. M. Roslan
Oddział Północno-Zachodni PTU
Biuro Kongresowe PTU

9