Biuro Wydawnicze Polskiego Towarzystwa Urologicznego rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku.
Zadaniem Biura jest sprawowanie nadzoru nad działalnością edytorską Towarzystwa oraz koordynowanie prac wydawniczych związanych z czasopismami Central European Journal of Urology (dawniej Urologia Polska) oraz Przegląd Urologiczny, jak i innymi pozycjami przygotowywanymi do druku. Odbywa się to w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym i Komitetem Edukacji PTU oraz redakcjami poszczególnych tytułów.

Redaktor naczelny Central European Journal of Urology - dr hab. n. med. Bartosz Dybowski
Redaktor Central European Journal of Urology - Diana Wójcik
Tel. 507 681 527
e-mail: dianawojcik@ptu.net.pl
www.ceju.online

Redaktor naczelny Przeglądu Urologicznego - prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Redaktor prowadząca Przeglądu Urologicznego – Monika Gołaszewska
Tel. (22) 845 69 17, 607 462 240
e-mail: m.golaszewska@ptu.net.pl
www.przeglad-urologiczny.pl