Członkowie Wspierający PTU w roku 2024

Jednym z zadań PTU jest działanie na rzecz upowszechniania skutecznych, naukowo sprawdzonych form leczenia farmakologicznego.

Doceniając znaczenie farmakoterapii w urologii, PTU aktywnie wspiera inicjatywy firm farmaceutycznych mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Są to liczne akcje przeprowadzane w mediach, jak i działania ściśle medyczne, np. masowe badania mające na celu wykrycie chorób gruczołu krokowego, upowszechnienie wiedzy na temat nieotrzymania moczu, dysfunkcji erekcji i in.

Na początku 2000 roku zrodziła się idea szczególnej formy członkostwa w PTU, zawarta w paragrafie 10 rozdziału III Statutu PTU, przyznająca status Członka Wspierającego naszego Stowarzyszenia firmom farmaceutycznym i umożliwiająca im aktywne uczestnictwo w działalności edukacyjno-naukowej PTU poprzez fundowanie stypendiów przeznaczonych na rozwój określonej dziedziny urologii oraz nagród.

W zamian za członkostwo wspierające firmy mają prawo uczestniczenia w zjazdach, kongresach naukowych PTU oraz zamieszczania informacji o swoich lekach w czasopismach wydawanych przez PTU.

Pierwsze firmy, które otrzymały status Członka Wspierającego PTU w 2001 roku to: AstraZeneca, Merck Sharp&Dohme Idea INC, Pfizer Corporation, Sanofi-Synthelabo oraz Yamanouchi.

W następnym roku (2002) do grona ww. firm dołączyła firma Eli Lilly, zaś w roku 2003 – firma Fournier Polska.

W roku 2004 Członkami Wspierającymi PTU zostały ponownie: AstraZeneca, Merck Sharp&Dohme Idea INC, Pfizer Corporation, Sanofi-Synthelabo i Yamanouchi, natomiast w latach 2005 - 2007 status ten otrzymały: AstraZeneca, MSD i Yamanouchi (w 2006 roku firma Yamanouchi została przekształcona i obecnie nosi nazwę Astellas Pharma).

W latach 2008-2009 Członkami Wspierającymi PTU były firmy AstraZeneca, Astellas Pharma i Sanofi Aventis, w roku 2010 – AstraZeneca i Astellas Pharma.

W roku 2011 Członkami Wspierającymi PTU były firmy Astellas Pharma, AstraZeneca oraz GSK Commercial, natomiast w roku 2012 - Astellas Pharma i GSK Commercial.

W roku 2013 w tym gronie - oprócz Astellas Pharma - znalazła się firma Ferring Pharmaceuticals, w latach 2014 - 2015 Członkiem Wspierającym PTU była firma Astellas Pharma.

W roku 2017 Członkami Wspierającymi Polskie Towarzystwo Urologiczne były firmy: Astellas Pharma, Ipsen Poland oraz Janssen Cilag Polska.

Od roku 2018 Członkami Wspierającymi Polskie Towarzystwo Urologiczne są firmy: Astellas Pharma oraz Ipsen Poland .