Zarząd Oddziału (kadencja 2022 - 2026):

  • Przewodniczący - prof. dr hab. med. Krzysztof Bar
  • Wiceprzewodniczący - dr n. med. Przemysław Mitura
  • Skarbnik - dr n. med. Paweł Płaza
  • Sekretarz - dr Damian Widz
  • Członkowie Zarządu - dr Wojciech Dzierżak, dr n. med. Janusz Ciechan

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący - dr n. med. Ireneusz Ostrowski

  • Członkowie - dr n. med. Maciej Kisiel, dr Wiesław Godzisz

Adres:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  • ul. Jaczewskiego 8
  • 20-954 Lublin

Tel. 81 724 47 94