Zarząd Oddziału (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący - dr n. med. Przemysław Dudek
  • Wiceprzewodniczący - dr Jakub Wójtowicz
  • Skarbnik - dr Tomasz Wiatr
  • Sekretarz - dr Anna Katarzyna Czech
  • Członkowie Zarządu - dr n. med. Piotr Maciukiewicz, dr Wojciech Gawlas

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący - dr Łukasz Curyło

  • Członkowie - dr Grzegorz Sulimka, dr n. med. Katarzyna Gronostaj

Adres:

  • Katedra i Klinika Urologii
  • ul. Jakubowskiego 2
  • 30-688 Kraków

Tel. 12 400 25 00

http://www.urologia.wl.cm.uj.edu.pl/