Zarząd Sekcji (kadencja 2022-2026):

 • Przewodniczący – płk dr med. Tomasz Syryło
 • Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański
 • Sekretarz – dr med. Grzegorz Piotrowicz
 • Członkowie Zarządu – ppłk dr hab. med. Tomasz Ząbkowski, dr med. Janusz Ławiński,
  dr med. Radosław Boniecki, dr med. Ryszard Skiba

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – dr Krzysztof Hałasa
 • Członek – dr Robert Hałasa, dr Jarosław Jakubik

Adres:

 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego
 • ul. Szaserów 128
 • 04-141 Warszawa

Tel: 501 529 752

Email: tsyrylo@wim.mil.pl