System punktacji kredytowej CME-CPD jest adresowany do specjalistów urologów. Koszt uczestnictwa członków PTU w systemie CME-CPD (10 Euro rocznie) pokrywa Zarząd Główny PTU. Warunkiem rejestracji w systemie CME-CPD koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Urologiczne jest regularne opłacanie składek członkowskich PTU.

System CME-CPD jest oparty na gromadzeniu punktów za aktywność naukową. Uzyskane punkty rejestrowane są na indywidualnych kontach uczestników systemu - na tej podstawie przygotowywane są raporty roczne i dyplomy PTU. Rzetelny rejestr punktów CME-CPD dokumentuje ciągłe doskonalenie zawodowe uczestników systemu.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do systemu CME-CPD (EU-ACME) koordynowanego przez PTU zapraszamy do przysłania do Biura CME-CPD PTU wypełnionego formularza „Rejestracja w systemie punktacji kredytowej CME-CPD”.

Formularz „Rejestracja w systemie CME-CPD”