Kiedy w Europie i Stanach Zjednoczonych powstawały pierwsze Towarzystwa Urologiczne, Polska nie istniała jako państwo. O powstaniu naukowego stowarzyszenia nie można było nawet myśleć. Lata po pierwszej wojnie światowej nie sprzyjały takim inicjatywom.

Zamysł powołania Polskiego Towarzystwa Urologicznego zrodził się przed II Wojną Światową. Odbyło się nawet zebranie założycielskie w Szpitalu św. Łazarza w Warszawie. Niestety wojna uniemożliwiła dalsze działania.

Po wojnie ponowiono starania o usamodzielnienie urologii jako odrębnej specjalności i o utworzenie Towarzystwa. Inicjatorem zorganizowania Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które wzorem innych towarzystw naukowych, miało zrzeszać urologów, był dr Wacław Lilpop, ordynator oddziału urologicznego w Szpitalu Św. Łazarza w Warszawie przy ul. Książęcej 2.

Powstał komitet organizacyjny, w skład którego wchodzili: dr Wacław Lilpop, dr Zygmunt Traczyk, dr Stefan Wesołowski i dojeżdżający z Krakowa profesor Stanisław Laskownicki Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Urologicznego odbyło się 27 kwietnia 1949 roku w sali wykładowej II Kliniki Wewnętrznej profesora Witolda Orłowskiego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Przewodniczącym zebrania był doc. dr Emil Michałowski, sekretarzem – dr Stefan Wesołowski.

Członkowie założyciele (w kolejności alfabetycznej):

 • Bartkowiak, Zygmunt
 • Czubalski, Stefan
 • Fryszman, Jerzy
 • Gawroński, Włodzimierz
 • Justyna, Mieczysław
 • Leńko, Zenon
 • Lewicki, Zbigniew
 • Lilpop, Wacła
 • Lorenz, Tadeusz
 • Michałowski, Emil
 • Nowacki, Florian
 • Szenkier-Mazurek, Tadeusz
 • Traczyk, Zygmunt
 • Wesołowski, Stefan Jacenty
historia

Faksymile listy członków założycieli PTU sporządzonej własnoręcznie przez dr S. Wesołowskiego.
Ze Złotej Księgi - księgi pamiątkowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego prowadzonej przez Stefana Wesołowskiego od 1949 do 1968 roku. Muzeum Urologii Kliniki Urologii AM w Warszawie.
W zebraniu uczestniczyło również 15 innych lekarzy, m.in. Jan Falkowski, Tadeusz Krzeski, Ludwik Mazurek, Kornel Michejda, Kazimierz Szczepański.

historia

Faksymile listy podpisów urologów, którzy poza Członkami Założycielami wzięli udział w Zebraniu Organizacyjnym PTU 27.04.1949 r. Podczas zebrania przyjęto Statut opracowany przez Wacława Lilpopa, Zygmunta Traczyka i Stefana Wesołowskiego, wybrano prezesa i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także ustalono wysokość składki członkowskiej oraz termin zjazdu Towarzystwa. Prof. Michejda wysunął również propozycję wydawania czasopisma urologicznego.

Pierwszy Zarząd Towarzystwa
 • prezes - Wacław Lilpop
 • wiceprezes – Stanisław Laskownicki
 • sekretarz - Stefan Wesołowski
 • skarbnik - Zygmunt Traczyk
 • redaktor - Emil Michałowski
 • zastępca sekretarza - Jerzy Fryszman
Komisja Rewizyjna
 • Tadeusz Szenkier-Mazurek
 • Tadeusz Lorenz
 • Zygmunt Bartkowiak
historia

Faksymile pierwszej strony Złotej Księgi - księgi pamiątkowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego prowadzonej przez Stefana Wesołowskiego od 1949 do 1968 roku. Muzeum Urologii Kliniki Urologii AM w Warszawie.
Siedzibą Zarządu – jak wynika z pierwszej pieczątki PTU – było mieszkanie sekretarza Towarzystwa dr Stefana Wesołowskiego w Warszawie przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna).
W pierwszym roku swojej działalności Zarząd Towarzystwa zebrał się czterokrotnie.
Po raz pierwzy zebranie Zarządu PTU odbyło się 10 czerwca 1949 roku w prywatnym mieszkaniu dr Lilpopa w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 55. Ustalono na nim termin pierwszego Zjazdu PTU - „na wtorek i środę po przewodniej niedzieli (1950), czyli drugiego i trzeciego dnia Zjazdu Chirurgów”.

historia

Faksymile protokołu pierwszego Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Następne zebranie odbyło się 1 października 1949 r. w Łodzi podczas pierwszego Dnia Urologicznego. Miało ono dramatyczny przebieg: w czasie inauguracji posiedzeń zmarł nagle prezes Towarzystwa dr med. Wacław Lilpop.

Uczucia zebranych wyraził Emil Michałowski następującymi słowami: „Była to śmierć na posterunku, w chwili przełomowej dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego”.

historia

Kolejne zebranie miało miejsce 5 listopada 1949 roku w Szpitalu Dzięciątka Jezus w Warszawie, a ostatnie odbyło się w Krakowie, w Szpitalu Św. Łazarza, 4 lutego 1950 roku.
Podsumowanie działalności pierwszego Zarządu Towarzystwa nastąpiło na Walnym Zebraniu Członków PTU, które zwołano na 19 kwietnia 1950 roku. Odbywał się wówczas I Zjazd Naukowy PTU w Warszawie.
Po roku działalności Polskie Towarzystwo Urologiczne liczyło 47 członków. Zorganizowano dwa ogólnopolskie Dni Urologiczne - w Łodzi (1 października 1949 r.) na temat operacji gruczolaka stercza sposobem Millina i w Krakowie (1 lutego 1950 r.) na temat urazów cewki - oraz I Zjazd Naukowy PTU (19 kwietnia 1950 r. w Warszawie) poświęcony leczeniu raka pęcherza moczowego.

Rozpoczęły działalność Koła Miejscowe w Warszawie, Krakowie i Łodzi, organizując pierwsze posiedzenia naukowe na szczeblu lokalnym.

Lista członków PTU w pierwszym roku działalności:

 • dr med. Abucewicz Stanisław - Wrocław
 • dr med. Aleksandrowicz Leszek - Gdynia
 • dr med. Banasz Artur - Łódź
 • dr med. Bandurski Albin - Zielona Góra
 • dr med. Bandych Kazimierz - Poznań
 • dr med. Bartkowiak Zygmunt - Poznań
 • dr med. Blumenstock Józef - Łódź
 • dr med. Browiński Józef - Wrocław
 • dr med. Bulanda Bogusław - Kraków
 • dr med. Chwat Stefan - Łódź
 • dr med. Czech Karol - Rzeszów
 • dr med. Czubalski Stefan - Warszawa
 • dr med. Dobrzęcki Władysław - Wrocław
 • dr med. Doening Tadeusz - Kraków
 • dr med. Drzewiński Hipolit Witold - Warszawa
 • dr med. Falkowski Jan - Warszawa
 • dr med. Fryszman Jerzy - Warszawa
 • dr med. Gawroński Włodzimierz - Warszawa
 • dr med. Giedroyć-Juraha Władysław - Białystok
 • dr med. Janowicz Jan - Olsztyn
 • dr med. Justyna Mieczysław - Warszawa
 • dr med. Kleszczelski Arno - Łódź
 • dr med. Knoreck Jan - Kraków
 • dr med. Krzeski Tadeusz - Warszawa
 • dr med. Lach Lucjan - Chorzów
 • prof. dr Laskownicki Stanisław - Kraków
 • dr med. Leńko Zenon - Kraków
 • dr med. Leńko Jan - Kraków
 • dr med. Lewicki Zbigniew St. - Warszawa
 • dr med. Lilpop Wacław - Warszawa
 • dr med. Lorenz Tadeusz - Gdańsk-Oliwa
 • dr med. Mazurek Ludwik Jerzy - Łódź
 • doc. dr Michałowski Emil - Kraków
 • prof. dr Michejda Kornel - Kraków
 • dr med. Nowacki Florian - Wrocław
 • dr med. Olesiński Władysław - Warszawa
 • prof. dr Rutkowski Jerzy - Łódź
 • dr med. Szenkier-Mazurek Tadeusz - Łódź
 • dr med. Szczepański Kazimierz - Gołąbki k. W-wy
 • dr med. Szczerbo Antoni - Lublin
 • dr med. Tallat Bohdan - Olsztyn
 • doc. dr Traczyk Zygmunt - Warszawa
 • dr med. Walentowski Władysław - Zabrze
 • dr med. Wesołowski Stefan - Warszawa
 • dr med. Wyszomirski Arkadiusz - Warszawa
 • dr med. Zabłocki Władysław - Kraków
 • dr med. Zawadzki Jan - Warszawa
 • dr med. Zieliński Jerzy - Bytom
 • dr med. Żółkiewska Wanda - Warszawa

Informacje zamieszczone na tej stronie powstały na podstawie książki „50 lat PTU” pod redakcją Andrzeja Borkowskiego.

Symbole:

Znak graficzny

Znak graficzny, którym posługuje się Polskie Towarzystwo Urologiczne, powstał w latach 1985-1987 w Oddziale Warszawskim PTU. Autorem wstępnego projektu był prof. Stanisław Wieczorek, późniejszy Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Znak ten, występujący samodzielnie, wydawał nam się mało czytelny, poprosiliśmy więc o pomoc prof. Jana Tarasina, znakomitego malarza, ówczesnego Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z jego pomocą logo otrzymało obecną formę.
W roku 1988 znak został wpisany do Statutu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, od 1993 roku funkcjonuje jako oficjalny znak graficzny Stowarzyszenia.

historia

Projekt znaku graficznego PTU wykonany przez prof. Stanisława Wieczorka

historia

Znak graficzny PTU po „modyfikacji” prof. Jana Tarasina

Obraz „Lekarz”

Staraliśmy się też znaleźć jakiś ponadczasowy symbol naszej specjalności.
Naszą uwagę zwrócił obraz „Lekarz” (The Physician), namalowany w 1653 roku przez holenderskiego malarza Gerrita (Gerarda) Dou (1613-1675).

historia

Obraz Gerrita Dou „Lekarz”.

Obraz ten, namalowany farbą olejną na desce dębowej o wymiarach 49,3 × 37 cm, znajduje się w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Dou w latach 1628-1631 był uczniem młodego Rembrandta.
Obraz „Lekarz” spełniał wszystkie oczekiwania jako symbolu naszej specjalności i został wprowadzony jako „znak firmowy” do różnych publikacji, dyplomów i certyfikatów, najpierw w Oddziale Warszawskim PTU, potem we wszystkich wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

historia

Dyplom członka PTU

Sztandar

W roku 1998 w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, kierowanej przez prof. Andrzeja Borkowskiego, powstała inicjatywa ufundowania sztandaru Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Projekt sztandaru, zawierający opisane symbole, wykonał prof. Jacek Dyrzyński, były Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Projekt został zatwierdzony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W roku 1999 sztandar wykonała Jadwiga Rojek z Warszawy.
Drzewce są dziełem grawera Lecha Brzozowskiego z Warszawy. Sztandar ufundowała Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, został on przekazany w 2000 roku, w czasie XXX Kongresu PTU w Łodzi przez ustępującego Prezesa PTU prof. Andrzeja Borkowskiego rozpoczynającemu kadencję Prezesowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego prof. Andrzejowi Borówce.

historia

Sztandar Polskiego Towarzystwa Urologicznego

historia

Uroczyste przekazanie sztandaru przez prof. Andrzeja Borkowskiego

Informacje zamieszczone na tej stronie powstały na podstawie książki „50 lat PTU” pod redakcją Andrzeja Borkowskiego.