Akredytowane aktywności w roku 2017

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych napodstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnieniaobowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
ilekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Praktyczny kurs
"Laparoskopiaw urologii",

Olsztyn

30.01.2017-4.02.2017

Dr med. P. Jarzemski,

Oddział Urologii

Szpitala Uniwersyteckiego
J. Bizielaw Bydgoszczy
pod patronatem
Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 16

IV Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU,

Warszawa

4.03.2017 Dr hab. med. J. Dobruch,
Sekcja Urologii Onkologicznego PTU
2 8

Konferencja "Protezy i urządzenia medyczne w leczeniu chorych z nowotworami
układu moczowego"

Łódź

30.03.2017 Prof. W. Różański,
II Klinika Urologii UM w Łodzi we współpracy z Oddziałem Łódzkim PTU
2 2

XXV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU,
Bydgoszcz

7-8.04.2017 Dr med. P. Jarzemski,
Sekcja Endourologii i ESWL PTU
2 12

V Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna,

Poznań

21.04.2017 -
22.04.2017

Prof. P. Milecki,
Wielkopolskie Centrum Onkologii
we współpracy
z Oddziałem Wielkopolskim PTU

2 8,5

Kurs praktyczny - Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,

Bydgoszcz

24.04.2017 -
25.04.2017

Dr med. P. Jarzemski,
"Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe",
Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Bizielapod patronatem Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 16
Kurs praktyczny - Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
Bydgoszcz
22.05.2017 - 23.05.2017

Dr med. P. Jarzemski,
"Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe",
Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Bizielapod patronatem Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 16

Kurs "X Urologiczne Warsztaty Ultrasonograficzne"

Poznań

25.04.2017 -
27.04.2017

Dr hab. med. A. Antczak,

Katedra i Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej UM
w Poznaniu,

we współpracy z Oddziałem Wielkopolskim PTU

2 12

XIV Lubelskie Dni Urologiczne -

Uroonkologia 2017,

Sandomierz

26.05.2017 -
27.05.2017

Prof. K. Bar,
Katedra i Klinika Urologii UM w Lublinie

we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU

2 9

47. Kongres Naukowy PTU,
Katowice

19.06.2017 - 21.06.2017

Zarząd Główny PTU,
Biuro Kongresowe PTU
2 22

Jesienna Konferencja Oddziału Wielkopolskiego PTU,

Boszkowo

8-9.09.2017 Dr med. W. Cieślikowski, dr M. Błachowiak,
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej w Lesznie
2 5

Konferencja XXII UROSILESIANA,

Szczyrk

22.09.2017 -

24.09.2017

Prof. A. Paradysz,
Klinika Urologii ŚUM w Zabrzu,
Oddział Śląski PTU, Oddział Dolnośląski PTU
2 8

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii
i Medycyny Rodzinnej
wraz z Festiwalem KultURO

Kraków

22.09.2017

Prof. Piotr Chłosta,

Klinika Urologii Collegium Medicum UJ,

ZG PTU

2 5

Laparoskopowy kurs dla zaawansowanych
z zakresu prostatektomii laparoskopowej

Bydgoszcz

2-3.10.2017

Dr med. P. Jarzemski,

"Bydgoskie Warszataty Laparoskopowe",

Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Biziela

pod patronatem Sekcji Endourologii i ESWL PTU

2 17

Sympozjum Oddziału Północno-Zachodniego
i Sekcji Urologów Wojskowych PTU

Toruń

13.10.2017

14.10.2017

Dr med. W. Mikołajczak, Dr hab. med. Z. Jabłonowski,

Dr hab. med. M. Matuszewski - Oddział Północno-Zachodni PTU, Sekcja Urologów Wojskowych PTU

2 6

Kurs Endoskopowy - nietrzymanie moczu

Bydgoszcz

23.10.2017

24.10.2017

Dr med. P. Jarzemski,

"Bydgoskie Warszataty Laparoskopowe",

Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Biziela

SekcjaEndourologii i ESWL PTU

2 16

Kurs Endoskopowy - kamica układu moczowego

Bydgoszcz

25.10.2017

26.10.2017

Dr med. P. Jarzemski,

"Bydgoskie Warszataty Laparoskopowe",

Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Biziela

SekcjaEndourologii i ESWL PTU

2 16

Sympozjum VII Mazowieckie Dni Urologiczne

Mszczonów

17.11.2017

18.11.2017

Dr med. P. Kryst,

Oddział Mazowiecki PTU

2 9

Kurs Endoskopowy - nietrzymanie moczu

Bydgoszcz

20.11.2017

21.11.2017

Dr med. P. Jarzemski,

"Bydgoskie Warszataty Laparoskopowe",

Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. J. Biziela

SekcjaEndourologii i ESWL PTU

2 16