Redaktor naczelny Przeglądu Urologicznego - prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Redaktor prowadząca Przeglądu Urologicznego - Irena Komorowska
Tel. (22) 845 69 17
e-mail: irena.komorowska@ptu.net.pl
www.przeglad-urologiczny.pl

przeglad urologiczny