Akredytowane aktywności w roku 2021

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych napodstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnieniaobowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy ilekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

8. Sympozjum
Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

online

(https://SUO21.konferencjeptu.pl)

11.03.2021 Prof. Jakub Dobruch,
Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU
5

Kurs "Laparoskopowa i robotowa radykalna prostatektomia"

Bydgoszcz

od 15.03.2021

do 16.03.2021

Prof. Piotr Jarzemski,
Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2,
Bydgoskie Warszataty Endoskopowe,
Sekcja Endourologii i ESWL PTU

14

Kurs"Laparoskopowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna" cz. I- dla początkujących (Entry Level),

ECZ Otwock

od 20.04.2021

do 21.04.2021

Dr n. med. Łukasz Nyk,
II Klinika Urologii ECZ Otwock,
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU
12

Kurs"Laparoskopowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna" cz. II- dla zaawansowanych(AdvancedLevel),

ECZ Otwock

od 18.05.2021

do 19.05.2021,

od 15.06.2021

do 16.06.2021

Dr n. med. Łukasz Nyk,
II Klinika Urologii ECZ Otwock,
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU
16

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

ONLINE
(https://www.zjazdptud.pl)

2.10.2021

Dr med. Piotr Gastoł,
Klinika Urologii Dziecięcej Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka we współpracy
z Oddziałem Mazowieckim PTU
7

Kurs "Laparoskopia ogólna"

ECZ Otwock

19-20.10.2021

Dr n. med. Łukasz Nyk

II Klinika Urologii ECZ Otwock,
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

17

51. Kongres Naukowy PTU

Warszawa

od 21.10.2021

do 23.10.2021

Zarząd Główny PTU,

Biuro Kongresowe PTU

18

Kurs"Laparoskopowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna" cz. I- dla początkujących (Entry Level),

ECZ Otwock

21-22.09.2021

7-8.12.2021

Dr n. med. Łukasz Nyk,
II Klinika Urologii ECZ Otwock,
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU
12

Kurs"Laparoskopowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna" cz. II- dla zaawansowanych(AdvancedLevel),

ECZ Otwock

23-24.11.2021 Dr n. med. Łukasz Nyk,
II Klinika Urologii ECZ Otwock,
we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU
16

Kurs "Multiparametryczny rezonans magnetyczny w praktyce urologicznej"

Bydgoszcz

29.11.2021

Dr hab. med. Piotr Jarzemski,

Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe, Sekcja Endourologiii ESWL PTU

8