Zarząd Oddziału (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący - dr n. med. Michał Wróbel
  • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski
  • Skarbnik - dr Dawid Janczak
  • Sekretarz - dr Radosław Piszczek
  • Członkowie Zarządu - prof. dr hab. n. med. Janusz Dembowski, dr Adrian Czekaj

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący - dr Marek Górecki

  • Członkowie - dr n. med. Krzysztof Tupikowski, dr n. med. Adam Litarski

Adres:

  • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM
  • ul. Borowska 213
  • 50-556 Wrocław

Tel. 603 371 199