Akredytowane aktywności w roku 2015

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy ilekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

X Krynicki rozjazd, Krynica

od 5.01.2015
do 7.01.2015

prof. A. Borkowski, Katedra i Klinika Urologii ul. Lindley’a 4, Warszawa

2

9

Warsztaty urodynamiczne dla zaawansowanych, Biała Podlaska

od 27.01.2015
do 29.01.2015

Dr med. M. Kisiel, Usługi Medyczne
i Szkoleniowe; Oddział Lubelski PTU

2

18

Kurs: Laparoskopia w urologii, Olsztyn

od 02.02.2015
do 05.02.2015

Dr med. P. Jarzemski, Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe i Oddział Północno-Zachodni PTU

2

16

II Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, Warszawa

14.02.2015

Dr hab.med. J.Dobruch, PTU - Sekcja Urologii Onkologicznej

2

7

Sympozjum "IV Mazowieckie Dni Urologiczne", Mszczonów

od 10.04.2015 do 11.04.2015

Dr med. P. Kryst, Oddział Mazowiecki PTU

2

8

Kurs "Prostatektomia laparoskopowa", Bydgoszcz

od 13.04.2015 do 14.04.2015

Dr med. P. Jarzemski, Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe i Oddział Północno-Zachodni PTU

2

17

24. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, Bydgoszcz

od 17.04.2015 do 18.04.2015

Prof. P. Chłosta, Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

11

Kurs "IX Urologiczne Warsztaty Ultrasonograficzne", Poznań

od 21.04.2015 do 24.04.2015

Dr n. med. A. Antczak, Katedra
i Klinika Urologii UM, Oddział Wielkopolski PTU

2

13

Świętokrzyskie Warsztaty Laparoskopowe - kurs dla początkujących, Kielce

od 13.05.2015 do 14.05.2015

Dr med. J. Jaskulski, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz Oddział Krakowski PTU

2

11

XII Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2015, Kazimierz Dolny

od 29.05.2015 do 30.05.2015

Prof. K. Bar, Klinika Urologii UM w Lublinie
i Oddział Lubelski PTU

2

7 (liczba punktów edukacyjnych 7.5)

Kurs praktyczny "Warsztaty urodynamiczne dla początkujących", Biała Podlaska

od 8.06.2015
do 10.06.2015

Dr med. M. Kisiel, Usługi Medczne
i Szkoleniowe; Oddział Lubelski PTU

2

21

Świętokrzyskie Warsztaty Laparoskopowe - kurs dla zaawansowanych, Kielce

od 10.06.2015 do 11.06.2015

Dr med. J. Jaskulski, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz Oddział Krakowski PTU

2

11

Kurs "Rozległa limfadenektomia u chorych na raka stercza", Otwock

12.06.2015

Dr hab.med.
J. Dobruch, Sekcja Urologii Onkologicznej PTU

2

9

XX Urosilesiana, Szczyrk

od 19.06.2015 do 20.06.2015

Prof. A. Paradysz, Klinika Urologii w Zabrzu, Oddział Śląski i Oddział Dolnośląski PTU

2

10

45. Kongres Naukowy PTU, Warszawa

od 17.09.2015 do 19.09.2015

Biuro Kongresowe PTU

2

14

Konferencja Jesienna Oddziału Płn-Zachodniego PTU

od 16.10.2015 do 17.10.2015

Dr med. K.Szkarłat, Drmed. Z. Purpurowicz, Oddział Północno-Zachodni PTU

2

6

Praktyczny Kurs Endoskopowy, Bydgoszcz

12-13.10.2015, 14-16.10.2015, 16-17.11.2015, 18-19.11.2015, 30.11–1.12.2015,
2-3.12.2015,

Dr P. Jarzemski "Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe"
i Oddział Płn-Zachodni PTU

2

18

Sympozjum
"V Mazowieckie Dni Urologiczne", Mszczonów

od 6.11.2015 do 7.11.2015

Dr med. P. Kryst, Oddział Mazowiecki PTU

2

8

34. Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, Arłamów

od 19.11.2015 do 21.11.2015

Prof. H. Zieliński, Sekcja Urologów Wojskowych PTU

2

9