Akredytowane aktywności w roku 2011

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Naukowy Krynicki Rozjazd, Krynica

od 4.01.2010
do 5.01.2010

Prof. Andrzej Borkowski, Katedra i Klinika Urologii, Lindley'a 4

2

6

Praktyczny kurs "Laparoskopia w urologii", Olsztyn

od 31.01.2011
do 5.02.2011

dr med. Piotr Jarzemski, Oddział Urologii Szpital Uniwersytecki im. Biziela, Bydgoszcz

2

12 (po 6 punktów za dzień)

Kurs "Nowości w urologii 2010 - przegląd piśmiennictwa", Warszawa

12.03.2011

Prof. Andrzej Borkowski, Katedra i Klinika Urologii, ul. Lindley'a 4, Warszawa

2

4

Wiosenne Spotkanie Naukowe Oddziału Północno-Zachodniego, Inowrocław;

2.04.2011

Dr med. P. Jarzemski, Oddział Północno-Zachodni;

3

6

Intensywny kurs "Laparoskopowa radykalna prostatektomia", Bydgoszcz

od 11.04.2011
do 12.04.2011

Dr med. Piotr Jarzemski, Zespół Oddziału Urologii Szpitala im. Biziela

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

Kurs praktyczny "Kamica układu moczowego", Bydgoszcz

od 14.04.2011
do 15.04.2011

Dr med. Piotr Jarzemski, Zespół Oddziału Urologii Szpitala im. Biziela

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

VIII Lubelskie Dni Urologiczne- Uroonkologia, Sandomierz nad Wisłą

od 6.05.2011
do 8.05.2011

Prof. K. Bar, Katedra Urologii UM w Lublinie

2

5

IV Pomorskie Spotkania Uro-Onkologiczne, Jastrzębia Góra

od 27.05.2011
do 28.05.2011

Oddział Płn-Zach PTU,
dr med. Piotr Jarzemski

2

12 (po 6 punktów za dzień)

I Międzynarodowy Kongres Medyczny: Kobieta i mężczyzna..., Warszawa

od 3.06.2011
do 4.06.2011

Doc. P. Radziszewski, Klinika Urologii Lindley'a, Klinika Ginekologii WIM, Zakład Seksuologii CMKP

2

10

Urosilesiana 2011, Szczyrk

od 10.06.2011
do 11.06.2011

Prof. A. Paradysz, Oddz. Śląski PTU

2

8

Warsztaty "Biopsja stercza", Gdynia

od 30.06.2011
do 1.07.2011

Dr med. L.Stachurski, Oddz. Urolgii Szpitala Miejskiego w Gdyni

2

12 (po 6 punktów za dzień)

41. Kongres Naukowy PTU,Gdańsk

od 8.09.2011
do 10.09.2011

Biuro Kongresowe PTU

2

15

1. Polskie Interdyscyplinarne Sympozjum Endochirugii, Poznań

od 7.10.2011
do 8.10.2011

Dr hab.med. P. Chłosta,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Klinicznej,
Kielce

2

10

X Forum Urologii, Louvain, Belgia

od 13.10.2011
do 16.10.2011

Prof. A. Borkowski,
Katedra i Klinika Urologii,
ul. Lindley'a 4, Warszawa

2

10

II Uro-Onco Forum, Malta

od 9.11.2011
do 13.11.2011

Dr hab.med. P. Chłosta,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Klinicznej,
Kielce

2

13

Konferencja Oddziału Północno-Zachodniego PTU, Międzyzdroje;

19.11.2011

Dr P.Jarzemski,
Oddział Północno-Zachodni PTU,

2

6

Spotkanie Naukowe Urologów, Szczecin;

16.12.2011

Prof. A.Sikorski,
Wojewódzki Konsultant w dziedzinie urologii,

2

1