Członkostwo w Polskim Towarzystwie Urologicznym

Aktualizacja danych osobowych członków PTU (plik do pobrania)

Wypełnioną ankietę należy wysłać na adres: baza@ptu.net.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTU

Wniosek o przyjęcie w poczet członków PTU (plik do pobrania)

Ankieta członkowska kandydata na członka PTU (plik do pobrania)

Wypełnioną ankietę wraz z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków PTU należy wysłać na adres właściwego

oddziału terenowego PTU.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PTU

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PTU ZA ROK 2023

Uprzejmie informujemy, że opłata składki członkowskiej PTU za rok 2023 powinna być dokonana do dnia 31 marca 2023 roku.

Wysokość składki członkowskiej dla członków rzeczywistych i zwyczajnych: 300 zł.

Wysokość składki członkowskiej dla członków Sekcji Adeptów Urologii PTU: 200 zł.

Z opłaty składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi oraz członkowie rzeczywiści, którzy ukończyli 65 lat.

Numer konta składkowego PTU: 39 1240 1066 1111 0000 0022 1186