Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego - jak co roku - organizuje sympozjum, na które chciałbym Was serdecznie zaprosić. W tym roku spotkamy się w stolicy Śląska - Katowicach, w dniach 16-17 czerwca 2023.

Tegoroczne sympozjum będzie się składało z dwóch części. Pierwsza, 16 czerwca, odbędzie się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty na symulatorach robotowych, laparoskopowych, endoskopowych oraz biopsyjnych. Wśród modeli, na których będziemy ćwiczyć poszczególne etapy wybranych zabiegów, znajdą się maty do nauki szycia podstawowego, zespolenia pęcherzowo-cewkowego po radykalnej prostatektomii oraz modele do wykonania częściowej resekcji nerki (NSS). Wszystkie zabiegi będą wykonywane z asystą w pełni wyposażonych zestawów robotowych, laparoskopowych, endoskopowych czy biopsyjnych pod kierunkiem mentorów wykonujących te operacje na co dzień. 
Dodatkowo stworzymy możliwość zagłębienia się w świat wirtualny dzięki cyfrowym symulatorom, na których uczestnicy będą mogli wykonać takie operacje, jak: nefrektomia radykalna, plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego, radykalna prostatektomia, nakłucie nerki pod kontrolą ramienia C, RIRS, URSL, cystoskopia sztywna oraz giętka, HoLEP, TURP czy TURBT. Z kolei na trenażerach endoskopowych, wyposażonych w specjalne modele imitujące prawdziwą tkankę, uczestnicy będą mieli sposobność wykonania giętkiej ureterorenoskopii (RIRS), TURP oraz TURBT.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w konwencji „jeden na jeden” (1 mentor - 1 uczeń): w przypadku szkolenia robotowego i laparoskopowego jednostka treningowa będzie trwała 60 minut, natomiast w przypadku szkolenia endoskopowego i biopsyjnego - 30 minut. Jestem przekonany, że ten czas pozwoli na omówienie wszystkich aspektów poszczególnych zabiegów.

Druga część sympozjum będzie poświęcona leczeniu kamicy nerkowej i odbędzie się w hotelu Vienna House Easy. Będzie ona miała formę dyskusji między wykładowcami. Każdy z nich zaprezentuje swoje wcześniej nagrane filmy z zabiegów RIRS oraz ECIRS. W tym roku zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładów - oprócz specjalistów z Polski - także czołowych endourologów z zagranicy. Będą to: prof. Stefania Ferretti (Siena), dr Esteban Emiliani (Barcelona) oraz dr Mehmet IIker Gokce (Ankara). W czasie kolejnych sesji omówimy powikłania po zabiegach endourologicznych oraz pokażemy, jak nowoczesne stenty moczowodowe mogą nam pomóc w ich leczeniu.

Mam nadzieję, że tegoroczny program zachęci wszystkich urologów do przybycia na Śląsk.

Licząc na Wasz aktywny udział w sympozjum, 
pozostaję z szacunkiem

dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM
przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU

                                                                                             PROGRAM NAUKOWY        ZAREJESTRUJ SIĘ

 

brak