Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz zarządów Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii, a także Sekcji Urologii Onkologicznej zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum naukowym, które odbędzie się w dniach 3-4 marca 2023 w Warszawie.

Program naukowy Sympozjum został opracowany przez ustępujące zarządy ww. sekcji naukowych PTU, ma zatem interdyscyplinarny charakter. Pierwszy dzień obrad będzie poświęcony zagadnieniom związanym z leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu, urologii rekonstrukcyjnej oraz rehabilitacji urologicznej. W tym dniu odbędą się również dwie sesje z zakresu onkologii urologicznej, tj. sesja zatytułowana „Uro-Best”, w czasie której zostaną omówione najbardziej istotne publikacje dotyczące badań prowadzonych w zakresie urologii onkologicznej w latach 2021-2022, jak i sesja poświęcona zagadnieniom związanym z nowotworami nerek i pęcherza moczowego. W programie nie zabraknie również wystąpień poświęconych rakowi gruczołu krokowego, które zdominują drugi dzień Sympozjum.

Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany w sposobie przeprowadzenia ustnego egzaminu specjalizacyjnego (FEBU Oral Exam), zdecydowano o włączeniu do programu wykładu poświęconego temu zagadnieniu. Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, w trakcie wydarzenia odbędą się wybory do władz Sekcji Urologii Onkologicznej oraz Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii, ale także Sekcji Urologii Robotowej.

 

Do zobaczenia w Warszawie!

 

dr hab. n. med. Anna Kołodziej, prof. UMW
przewodnicząca Sekcji
Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

 

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

brak