Podczas 52. Kongresu Naukowego PTU Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wybrało Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego na kadencję 2022-2026:

Prof. Tomasz Drewa - Prezes

Prof. Jakub Dobruch - Wiceprezes

Prof. Zbigniew Jabłonowski - Skarbnik

dr hab. Mikołaj Przydacz - Sekretarz

dr hab. Artur Lemiński - Członek Zarządu

dr hab. Bartosz Małkiewicz - Członek Zarządu 

 

Ustępującym Prezesem PTU jest Prof. Piotr L. Chłosta

brak