NAGRODA IMIENIA PROFESORA TADEUSZA KRZESKIEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską. 

Uprzejmie przypominamy, że do Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego mogą pretendować prace doktorskie z zakresu urologii klinicznej lub nauk podstawowych związanych z urologią, których obrona nastąpiła w roku kalendarzowym 2023 (regulamin Nagrody znajduje się TU)  

Prace w postaci elektronicznej należy nadesłać do Biura Polskiego Towarzystwa Urologicznego (e-mail: biuro@ptu.net.pl) w nieprzekraczalnym terminie 15 kwietnia 2024 r. Do pracy należy dołączyć niżej wymienione wypełnione i podpisane dokumenty:

Oświadczenie Autora pracy – plik do pobrania

Oświadczenie Promotora pracy – plik do pobrania 

Laureat Nagrody przedstawi tezy swojej rozprawy doktorskiej w trakcie 54. Kongresu Naukowego PTU, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2024 roku w Łodzi.