Akredytowane aktywności w roku 2016

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Śląski Dzień Uroonkologii i IX Katowickie Warsztaty Endoskopowe, Szczyrk

4.03.2015 - 5.03.2016

Prof. A. Paradysz, Klinika Urologii w Zabrzu, Oddział Śląski PTU

2

8

III Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU, Warszawa

27.02.2016 Dr hab. med. J.Dobruch, Sekcja Urologii Onkologicznej PTU 2 8
Endourology Live Surgery Workshop, Warszawa 18.04.2016 - 19.04.2016

Dr hab. med. A. Antoniewicz, Oddział Urologii Specjalistyczny Szpital Międzyleski, Oddział Mazowiecki PTU

2 16

IV Międzynarodowy Kongres Kobieta i Mężczyna, Gdynia/Rumia

22.04.2016 - 23.04.2016 Współorganizator prof. M. Sosnowski, I Klinika Urologii UM; Oddział Północno-Zachodni PTU  2

5

(akredytowane są tylko sesje dotyczące dziedziny urologii)

XIII Lubelskie Dni Urologiczne-Uroonkologia, Zamość

20.05.2016 - 21.05.2016

Prof. K. Bar, Klinika Urologii UM w Lublinie i Oddział Lubelski PTU 2

8

(liczba punktów edukacyjnych 8,5)

XLVI Kongres Naukowy PTU, Katowice

22.06.2016 - 24.06.2016

Biuro Kongresowe PTU 2 17

7th Warsaw Conference of Paediatric Urology,

Warszawa

8.09.2016 Dr hab. med. M. Baka-Ostrowska, Klinika Urologii Dziecięcej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU 2 6

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej,

Warszawa

9-10.09.2016 Dr hab. med. M. Baka-Ostrowska, Klinika Urologii Dziecięcej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU 2 9

Sympozjum
"VI Mazowieckie Dni Urologiczne"

Mszczonów

23-24.09.2016 Dr med. P. Kryst, Oddział Mazowiecki PTU 2 10

Konferencja XXI Urosilesiana

Karpacz

23-25.09.2016 Dr hab. med. Janusz Dembowski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Oddział Dolnośląski PTU, Oddział Śląski PTU 2 9

Konferencja Jesienna Oddziału Północno-Zachodniego PTU

Darłowo

14-15.10.2016 Dr hab. med. M. Matuszewski,
Dr med. A. Pachman, Oddział Północno-Zachodni PTU
2 6

35. Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych

Wrocław

28.10.2016 Dr hab. med. T. Szydełko, Sekcja Urologów Wojskowych PTU 2 6