Zarząd Oddziału (kadencja 2022-2026):

 • Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Roslan
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marcin Matuszewski
 • Skarbnik - dr Michał Borowik
 • Sekretarz - dr n. med. Maciej Przudzik
 • Członkowie Zarządu - dr Marcin Jarzemski, dr n. med. Piotr Adamkiewicz

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący - dr n. med. Marcin Markuszewski

 • Członkowie - dr n. med. Adam Kałużny, dr Adam Ostrowski

Adres:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Urologii i Onkologii
 • Północno-Zachodni Oddział Polskiego Towarzystwa Urologicznego
 • ul. Warszawska 30,
 • 10-082 Olsztyn