Akredytowane aktywności w roku 2012

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Krynicki Rozjazd, Krynica

od 10.01.2012
do 12.01.2012

Prof. A. Borkowski, Dr med. M. Fortuna, Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie

2

5

Kurs "Laparoskopia w urologii", Olsztyn

od 30.01.2012
do 2.02.2012

Dr med. P. Jarzemski, Szpital Uniwersytecki im. Biziela, ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

Kurs "Rak prostaty", Otwock

22.02.2012

Prof. A. Borówka, Klinika Urologii CMKP, ul. Borowa 14/16, Otwock

2

5

Kurs "Postępy w urologii - nowości w piśmiennictwie urologicznym 2011", Warszawa

3.03.2012

Prof. A. Borkowski, Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie

2

3

21. Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i EWSL PTU, Warszawa

od 23.03.2012
do 24.03.2012

Dr hab. med. P. Chłosta, Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

9

II Międyznarodowy Kongres Medyczny, Kobieta i Mężczyzna, Warszawa

od 13.04.2012
do 14.04.2012

Prof. P. Radziszewski, Klinika Urologii Lindley'a, Klinika Ginekologii WIM, Zakład Seksuologii CMKP

2

8

Konferencja Oddziału Północno-Zachodniego PTU, Gdynia

28.04.2012

Dr med. L. Stachurski

2

6

VI Katowickie Warsztaty Ednoskopowe, Jawor

od 28.04.2012
do 1.05.2012

Dr n.med. W. Duda, NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Michałowskiego

2

10

V Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne, Jastrzębia Góra

11.05.2012
do 12.05.2012

Oddział Płn-Zachodni PTU, dr E. Senkus-Konefka,
Dr P. Jarzemski

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

Warsztaty "Biopsja stercza", Gdynia

17.05.2012
do 18.05.2012

Dr med. L. Stachurski, Szpital Miejski w Gdyni

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

IX Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2012, Kazimierz Dolny

od 25.05.2012
do 26.05.2012

Prof. K. Bar, Katedra i Klinika Urologii UM w Lublinie

2

8

Warsztaty "Leczenie miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego", Warszawa

15.06.2012

Dr med. Piotr Kryst, Oddz. Urologii Szpitala Bielańskiego

2

2

Urosilesiana XVII, Karpacz

od 22.06.2012
do 24.06.2012

Prof. R. Zdrojowy, Katedra i Klinika Urologii AM, Wrocław

2

8

42. Kongres Naukowy PTU, Łódź

od 13.09.2012
do 15.09.2012

Biuro Kongresowe PTU

2

14

5.Warszawska Konferencja Urologii Dziecięcej, Białowieża

27.09.2012

Prof. M.Baka-Ostrowska, Oddział Urologii Dziecięcej CZD, Warszawa

2

6

Warsztaty "Biopsja stercza", Gdynia

od 27.09.2012
do 28.09.2012

Dr med. L. Stachurski, Szpital Miejski w Gdyni

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Białowieża

od 28.09.2012
do 29.09.2012

Prof. M. Bak-Ostrowska, Oddział Urologii Dziecięcej CZD, Warszawa

2

10

11. Forum Urologii, Porto

od 25.10.2012
do 26.10.2012

Prof. A. Borkowski, Katedra Urologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

2

8

Spotkanie Naukowe Oddziału Północno-Zachodniego, Gdańsk

18.11.2012

Dr med. P. Jarzemski, Oddział Płn-Zachodni PTU

2

3

III Uro-Onco Forum, Barcelona

od 21.11.2012
do 24.11.2012

Prof. P. Chłosta, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Klinicznej, Kielce

2

12