Get Adobe Flash player

Wyświetl według: daty dodania | daty wydarzenia

Aktualności

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PTU

Uprzejmie przypominamy, że opłata składki członkowskiej PTU za rok 2014 powinna być dokonana do dnia 31 marca 2014 roku

Wysokość składki członkowskiej wynosi 200 zł.

Wysokość składki członkowskiej dla członków Sekcji Adeptów Urologii PTU wynosi 100 zł - aby zostać członkiem Sekcji Adeptów należy najpierw dopełnić wszystkich formalności związanych z przystąpieniem do PTU.

Z opłaty składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi oraz członkowie rzeczywiści, którzy ukończyli 65 lat.

Numer konta składkowego PTU:
39 1240 1066 1111 0000 0022 1186

Dodano: 28 marca 2014 r.

XI Uroonkologia 2014 Kazimierz Dolny

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

    W ubiegłym roku odbyły się X Jubileuszowe Lubelskie Dni Urologiczne, co daje nam podstawę do przekonania, że wpisały się one na stałe do kalendarza spotkań naukowych. W tym roku po raz kolejny zapraszamy do Kazimierza Dolnego - uroczego miasta, ulubionego miejsca malarzy i wielu innych twórców. W tak pięknym, malowniczym otoczeniu będziemy mieli okazję do podzielenia się wiedzą na tematy uroonkologiczne, które ze względu na nieustanny rozwój różnych gałęzi nauki podlegają ciągłym modyfikacjom i zmianom. Jak co roku, miło nam będzie gościć znaczącą liczbę urologów, co w sposób zasadniczy podnosi rangę naszych spotkań, a jednocześnie daje dużo satysfakcji z faktu, że czujecie się Państwo w naszych stronach dobrze. XI Uroonkologia poświęcona będzie roli urologa w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka stercza oraz współpracy na linii onkolog – urolog w leczeniu uogólnionego raka stercza. Kolejnym interesującym tematem będzie leczenie raka nerki miejscowo zaawansowanego oraz uogólnionego z uwzględnieniem nowych możliwości terapeutycznych. W programie nie zabraknie również ciekawych tematów obejmujących aktualne doniesienia z dziedziny urologii.
Szczegółowe i aktualne informacje oraz formularz rejestracyjny na temat tegorocznych XI Lubelskich Dni Urologicznych znajdą Państwo na stronie www.uroonkologia2014.pl .

Do Zobaczenia w Kazimierzu Dolnym.

Prof. dr hab. Krzysztof Bar
przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTU

Dodano: 28 marca 2014 r.

VII Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne


I Komunikat Uro-onkologiczny 2014

Program Uro-onkologiczny 2014
Dodano: 27 marca 2014 r.

II Mazowieckie Dni Urologiczne

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam udziału w II Mazowieckich Dniach Urologicznych, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2014 r. w Hotelu „Panorama” w Mszczonowie.

Główna sesja naszego spotkania będzie dotyczyła leczenia raka nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza moczowego. Oprócz tego proponujemy Państwu szereg wykładów dotyczących raka gruczołu krokowego, zasad komunikacji w relacji lekarz-pacjent z punktu widzenia urologa, seksuologa i psychiatry czy też wykładów omawiających ciekawostki lub kontrowersje z ostatnich kongresów EAU, AUA i ASCO. Warto zwrócić również uwagę na wykład dotyczący możliwości zastosowania RIRS w codziennej praktyce, który będzie wstępem do dyskusji przed sesją poświęconą zastosowaniu giętkich instrumentów w urologii, przygotowywaną do przedstawienia podczas następnej edycji Mazowieckich Dni Urologicznych (24-25 października 2014 r.).

Zapraszam również do wysłuchania wykładu inauguracyjnego zatytułowanego „Jak zepsuć swoje wystąpienie", który wygłosi Wiktor Niedzicki, autor książki „Sztuka prezentacji w nauce, biznesie i polityce".

W gronie wykładowców znaleźli się m. in.: Prof. Anna Kołodziej, Prof. Andrzeja Borkowski, Prof. Piotr Chłosta, Dr Andrzej Depko, Prof. Piotr Radziszewski, Prof. Andrzej Sikorski.

Jestem przekonany, że ciekawy program naszego spotkania (szczegółowy program zostanie opublikowany w ciągu najbliższych kilku dni), niewielki koszt udziału (150 zł, adepci bezpłatnie) oraz dogodny dojazd zachęci Państwa do udziału w nadchodzącym spotkaniu.

Formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.ptumazowsze.pl

Do zobaczenia w Mszczonowie

Dr med. Piotr Kryst
Przewodniczący
Oddziału Mazowieckiego
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Dodano: 20 lutego 2014 r.

PUNKTY CME-CPD

Szanowni Państwo!

Trwa naliczanie punktów CME-CPD za rok 2013. Dokumenty potwierdzające udział w akredytowanych aktywnościach naukowych należy przysłać do dnia 24 lutego 2014 roku pod adresem Biura CME-CPD PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.

Dodano: 6 lutego 2014 r.

XXIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam do udziału w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie się w dniach 07 – 08 marca 2014 roku we Wrocławiu.

Nadchodzące wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter, bowiem w gronie zaproszonych wykładowców znaleźli się wybitni przedstawiciele nauki, między innymi:

 • Prof. Walter Artibani (Werona, Włochy)
 • Prof. Manfred Wirth (Drezno, Niemcy)
 • Prof. Jens Rassweiler (Heilbronn, Niemcy)
 • Prof. Charalampos Deliveliotis (Ateny, Grecja)
 • Prof. Andreas Skolarikos (Ateny, Grecja)
 • Prof. Ioannins Varkarakis (Ateny, Grecja)
 • Prof. Shahrokh Shariat (Wiedeń, Nowy Jork, Austria, USA)

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, w programie Sympozjum znajdą się sesje state-of the-art, sesje problemowe i wideo, dyskusje panelowe oraz sesje związane z endourologią w onkologii.

Nowością kolejnej edycji Sympozjum będą warsztaty endoskopowe Hands – On – Training, które odbędą się pod auspicjami ESUT (EAU Section of Uro-Technology) oraz naszej Sekcji. Sekcja Uro-Technologii Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (ESUT) zajmuje się wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie urologii i ich zastosowaniem w praktyce klinicznej. Głównym celem naszej Sekcji i ESUT jest stworzenie platformy współpracy dla wszystkich lekarzy zaangażowanych w dziedzinę endourologii.

Będąc głęboko przekonanym, że oferta programowa Sympozjum zapowiada się nadzwyczaj interesująco, gorąco zachęcam do wszystkich Państwa do udziału w dorocznym spotkaniu Sekcji.

Szczegółowy program wydarzenia, regulamin i warunki udziału znajdą Państwo na stronie www.endourologia2014.pl

Do zobaczenia we Wrocławiu!
Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem

podpis

Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

XXIII SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO
Dodano: 16 stycznia 2014 r.

NAGRODA IMIENIA PROFESORA TADEUSZA KRZESKIEGO

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego oczekuje na zgłoszenia do Nagrody imienia Prof. Tadeusza Krzeskiego.

Uprzejmie przypominam, że do nagrody, która zostanie przyznana w roku 2014, mogą pretendować rozprawy doktorskie dotyczące urologii klinicznej lub nauk podstawowych związanych w urologią, których obrona miała miejsce w roku 2013.

Prace w postaci drukowanej oraz elektronicznej należy nadesłać do Biura Polskiego Towarzystwa Urologicznego (ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2014 roku. Ponadto uprzejmie proszę o dołączenie do pracy wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów:

Laureat Nagrody przedstawi tezy swojej rozprawy podczas 44. Kongresu Naukowego PTU, który odbędzie się w dniach 4-6 września 2014 roku w Warszawie.

Z poważaniem
Prof. dr hab. md. Zbigniew Wolski
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Dodano: 13 stycznia 2014 r.

AKREDYTACJE CME-CPD

Na grudniowym zebraniu, Zarząd Główny PTU podjął decyzję, aby Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU nadal akredytował w systemie CME-CPD wydarzenia naukowe organizowane także przez podmioty inne niż PTU.

Warunkiem uzyskania akredytacji CME-CPD przez organizatorów, którzy nie są instytucjonalnie związani z PTU jest ubieganie się o akredytację we współpracy z oddziałami terenowymi PTU lub za pośrednictwem prezydium PTU (wysyłając dokumenty do Biura CME-CPD PTU).

Więcej informacji na ten temat ukaże się w "Przeglądzie Urologicznym" nr 1/2014.

Dodano: 1 stycznia 2014 r.

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Zaburzenia seksualne – postępy w leczeniu”. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2014 roku w Białowieży
(Hotel Żubrówka).

Ramowy program Konferencji, informację o warunkach uczestnictwa oraz opłatach znajdą Państwo w ulotce (plik do pobrania)

Z poważaniem
Prof. Barbara Darewicz
przewodnicząca Oddziału Białostockiego PTU

Dodano: 18 listopada 2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI
CME-CPD

Na zebraniu Zarządu Głównego PTU, w grudniu 2013, dyskutowany będzie temat akredytacji wydarzeń naukowych w systemie CME-CPD. Planowane zmiany będą dotyczyły podmiotów uprawnionych do ubiegania się o akredytację CME-CPD za pośrednictwem PTU. Wobec zamiaru wprowadzenia zmian, wszystkie dokumenty dotyczące akredytacji CME-CPD wydarzeń naukowych organizowanych przez podmioty inne niż Polskie Towarzystwo Urologiczne będą rozpatrywane po grudniowym zebraniu ZG PTU.

Dodano: 25 października 2013 r.

Nowa strona internetowa Mazowieckiego
oddziału PTU

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że została uruchomiona nowa strona internetowa Oddziału Mazowieckiego PTU:
www.ptumazowsze.pl

W imieniu Zarządu Oddziału zapraszam do odwiedzania strony.

Z poważaniem
Dr med. Piotr Kryst

Dodano: 16 października 2013 r.

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Zarządu Głównego PTU serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Sympozjum Sekcji, które w tym roku odbędzie się w dniach 17-19 października 2013 roku w Hotelu Ossa Conference & SPA (96-200 Rawa Mazowiecka).

Zarząd Sekcji przygotował bogaty program naukowy, koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rakiem nerki i uroginekologią.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oferujemy atrakcyjne warunki uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące programu Sympozjum i warunków udziału znajdą Państwo na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu: www.suwptu2013.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum

Prof. Henryk Zieliński
Przewodniczący Sekcji Urologów Wojskowych PTU

Prof. Zbigniew Wolski
Prezes PTU

Dodano: 18 września 2013 r.

Z okazji przypadającego w 2013 roku 60-lecia działalności Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej mamy wielki zaszczyt zaprosić Państwa na wspólną konferencję naukową „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”, która odbędzie się w dniach 14-16.11.2013, w Poznaniu.

Zarówno w uroczystościach 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, jak i VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej wezmą udział zaproszeni wybitni onkolodzy z kraju jak i z zagranicy. W programie naukowym położono nacisk na interdyscyplinarny charakter wykładów, na sesje wspólne oraz wystąpienia ustne uczestników konferencji. W ramach Konferencji Jublieuszowej oraz VI Konferencji PTRO przewidziano także:

 • Young Scientist’s Forum,
 • II Wielkopolską Konferencję Uro-Onkologiczną,
 • sesję pielęgniarek onkologicznych,
 • sesję poświęconą rozliczaniu świadczeń onkologicznych,
 • warsztaty „Teleradioterapia 3D w ginekologii onkologicznej",
 • sesję Wielkopolskiego Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii: Nowotwory płuca i klatki piersiowej;

Konferencja naukowa odbędzie się w Centrum Kongresowo Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na ul. Przybyszewskiego 37. Uprzejmie informujemy, iż termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów mija 30.06.13r.

Więcej informacji i rejestracja: http://www.onkologia2013.pl/

Dodano: 22 lipca 2013 r.

Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym sympozjum "Rozsiany rak nerkowokomórkowy - współczesne wyzwania w terapiach celowanych"

Wśród wybitnych prelegentów będą m. in. :
Salem Chouaib, Joanna Didkowska, Bernard Escudier, Claudine Kieda, Dariusz Lange, Wojciech Marczyński, Tadeusz Orłowski, Gilles Pagès, Camillo Porta, Piotr Radziszewski, Wojciech Rogowski, Cezary Szczylik, Piotr Wysocki, Mirosław Ząbek

Miasto: Serock
Miejsce: Hotel Narvil
Data rozpoczęcia: 28 listopada 2013 r.
Data zakończenia: 30 listopada 2013 r.


link do strony Sympozjum
Dodano: 4 lipca 2013 r.

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informujmy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego, na posiedzeniu w dniu 1 marca 2013 roku w Krakowie, uchwalił nowy regulamin dofinansowywania wyjazdów zagranicznych członków PTU.

Poniżej przedstawiamy zasady dofinansowania, obowiązujące do końca obecnej kadencji Zarządu Głównego, tj. do września 2015 roku.

Z poważaniem
Prof. Zbigniew Wolski
prezes PTU
Dr hab. Waldemar Różański, prof. nadzw.
skarbnik PTU

Dodano: 23 kwietnia 2013 r.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA PTU

Uprzejmie przypominamy, że opłata składki członkowskiej PTU za rok 2013 powinna być dokonana do dnia 31 marca 2013 roku

Wysokość składki członkowskiej wynosi 200 zł. Wysokość składki członkowskiej dla członków Sekcji Adeptów Urologii PTU wynosi 100 zł - aby zostać członkiem Sekcji Adeptów należy najpierw dopełnić wszystkich formalności związanych z przystąpieniem
do PTU. Z opłaty składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi oraz członkowie rzeczywiści, którzy ukończyli 65 lat.

Numer konta składkowego PTU:
39 1240 1066 1111 0000 0022 1186


ANKIETA CZŁONKOWSKA PTU

Trwa uzupełnianie danych w bazie członkowskiej PTU. Zapraszamy wszystkich członków PTU do wypełnienia ankiety członkowskiej dostępnej w „Przeglądzie Urologicznym” nr 1/2013 (na stronie 90.) oraz tutaj
i odesłanie jej pocztą lub przysłanie skanu podpisanej ankiety mailem na adres: baza@ptu.net.pl
Dodano: 23 stycznia 2013 r.
PUNKTY CME-CPD

Trwa naliczanie punktów CME-CPD za rok 2012. Dokumenty potwierdzające udział w akredytowanych aktywnościach naukowych należy przysłać do dnia 31 stycznia 2013 roku pod adresem:

Biura CME-CPD PTU,
ul. Łowicka 19,
02-574 Warszawa.
Dodano: 22 stycznia 2013 r.
28 lutego - 1 marca 2013 r.
XXII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Zarządu Głównego PTU serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2013 roku w Krakowie.

Zarząd Sekcji przygotował bogaty pogram naukowy obejmujący sesje state-of the-art, problemowe i wideo, dyskusje panelowe oraz sesję dotyczącą leczenia farmakologicznego ściśle związanego z endourologią i onkologią urologiczną. Jak zwykle, najistotniejszy nacisk położono na omówienie endoskopowych, nowoczesnych i znikomo inwazyjnych metod leczenia w dziedzinie urologii.

Do grona wykładowców zaprosiliśmy nie tylko endourologów polskich, ale również wybitnych endourologów z zagranicy. Swój udział potwierdzili m.in. prof. Jens Rassweiler (prezes European Society of Uro-Technology, Heillbronn, Niemcy), prof. Antonio Alcaraz (Uniwersytet Medyczny w Barcelonie, Hiszpania) i prof. John Varkarakis (Uniwersytet Medyczny w Atenach,Grecja).

Wielkim zaszczytem i przyjemnością będzie spotkać się w tym dniu ze wszystkimi członkami Sekcji, jej sympatykami oraz gośćmi Sympozjum. Mamy nadzieję, że program naukowy spotka się z Państwa życzliwością, a Sympozjum stanie się kolejnym szerokim forum wymiany doświadczeń.

Tegoroczne Sympozjum będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zapraszamy wszystkich Członków Sekcji Endourologii i ESWL do aktywnego uczestniczenia w tej części spotkania, której rezultatem będzie wyłonienie Zarządu Sekcji na kolejne trzy lata. W ramach Sympozjum odbędzie się również zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Szczegółowy program wydarzenia, regulamin i warunki udziału znajdą Państwo na stronie www.endourologia2013.pl.

Do zobaczenia Krakowie
Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Chłosta
Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Zbigniew Wolski
Prezes PTU
Dodano: 15 stycznia 2013 r.
28 lutego 2013 r.
Zaproszenie na zebranie członków odzdziału Krakowskiego

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego 28 lutego 2013
o godzinie 16:00
odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału, które będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Miejsce zebrania: Kraków, hotel PARK INN by Radisson, sala Alfa (ul. Monte Cassino 2)

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania oraz komisji skrutacyjnej
 • Sprawozdanie przewodniczącego Oddziału Krakowskiego z działalności w kadencji 2008 – 2012
 • Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego z działalności w kadencji 2008 – 2012. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 • Przedstawienie kandydatur do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTU
 • Głosowanie tajne nad zgłoszonymi kandydaturami
 • Przedstawienie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Oddziału
 • Głosowanie tajne nad zgłoszonymi kandydaturami
 • Sprawy różne, wolne wnioski
 • Ogłoszenie wyników wyborów do władz Oddziału Krakowskiego

Serdecznie zapraszam członków Sekcji do udziału
w zebraniu.

Dr med. Wacław Lipczyński

Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTU

Dodano: 14 stycznia 2013 r.
19 stycznia 2013 r.
V Jubileuszowe Warszawskie Sympozjum Neurourologii

Data i miejsce: 19 stycznia 2013, Aula Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a

Rejestracja on-line: www.neurourologia.pl

Zaproszenie
Dodano: 2 stycznia 2013 r.