Polskie Towarzystwo Urologiczne to istniejące od 1949 roku stowarzyszenie o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym.

Główne cele Towarzystwa to praca nad postępem urologii, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz współpracujących z urologami, zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie urologii do pracy naukowej.

Polskie Towarzystwo Urologiczne zajmuje się również współpracą z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii, oraz pielęgnowaniem tradycji i upowszechnianiem wiedzy o historii urologii polskiej. PTU prowadzi własną działalność wydawniczą oraz zajmuje się organizacją kongresów, sympozjów i innych wydarzeń naukowych.

Od 2004 roku siedziba Zarządu Głównego PTU mieści się w Warszawie, przy ul. Łowickiej 19.

Obecnym Prezesem PTU jest prof. Tomasz Drewa z Bydgoszczy.