Biuro CME-CPD PTU działa od 15.10.2001 roku. Biuro zostało stworzone w związku z planowanym na 1.01.2002 roku wprowadzeniem w Polsce europejskiego systemu punktacji kredytowej CME-CPD.

Główne zadania Biura CME-CPD:

  • koordynowanie działania systemu CME-CPD
  • współpraca z uczestnikami systemu CME-CPD i organizatorami wydarzeń naukowych
  • współpraca z Biurem EU-ACME w Holandii
  • współpraca z EBU w sprawach dotyczących systemu CME-CPD
  • rejestracja planu kształcenia PTU w Naczelnej Izbie Lekarskiej
  • ubieganie się o przyznanie punktów edukacyjnych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie dla każdego wydarzenia naukowego zarejestrowanego w planie kształcenia PTU
  • rejestracja akredytowanych wydarzeń naukowych w programie EU-ACME
  • promowanie systemu CME-CPD

Polskie Towarzystwo Urologiczne - Biuro CME-CPD

Ela Ziółkowska
Communication & CME-CPD Project Manager
Ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
E-mail: cmecpd@ptu.net.pl
Tel. 22 845 6916, Fax: 22 845 6910