53. Kongres Naukowy PTU

11-13 września 2023, Kraków

Organizator: Zarząd Główny PTU

Kontakt: Biuro Kongresowe PTU, kongresptu@ptu.net.pl

Strona: kongres2023.pturol.org.pl

congress PTU