System CME-CPD wdrożony w roku 2002 przez PTU był system tożsamym z systemem EBU, opracowanym przez profesora Alberto Matosa-Ferreirę. W styczniu 2015 roku zmieniła się procedura akredytacyjna wydarzeń naukowych, a punkty za aktywność naukową są naliczane zgodnie z „Rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 października 2004 roku z późn. zm. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”. Zmiana ta jest wynikiem uznania Naczelnej Izby Lekarskiej przez UEMS i European Board of Urology za organ akredytujący wydarzenia naukowe w Polsce.

  • Punkty CME-CPD są rejestrowane na indywidualnych kontach uczestników programu EU-ACME zgodnie z „Tabelą punktacji za określone aktywności naukowe”. Liczba punktów kredytowych za udział w akredytowanych wydarzeniach naukowych jest równa liczbie punktów edukacyjnych izb lekarskich.
  • Rejestracja punktów na indywidualnych kontach uczestników CME-CPD
  • Punkty za udział w polskich akredytowanych wydarzeniach naukowych są rejestrowane przez Biuro CME-CPD PTU na podstawie list obecności nadesłanych przez organizatorów. Liczba punktów za uczestnictwo będzie równa liczbie godzin danego wydarzenia. Wyjątkiem są posiedzenia oddziałów – 3 punkty bez względu na liczbę godzin. Liczba punktów kredytowych CME-CPD za udział w akredytowanych wydarzeniach naukowych będzie równa liczbie punktów edukacyjnych izb lekarskich.
  • Punkty za udział w kongresach zagranicznych są naliczane na podstawie nadesłanego do Biura CME-CPD PTU certyfikatu uczestnictwa wraz z wypełnionym formularzem „Formularz uczestnictwa”/ „Credit entry form”. Jeśli to będzie konieczne, uczestnik może być poproszony o przysłanie programu kongresu.
  • Aktywności naukowe (tzw. formy doskonalenia zawodowego), które nie są wymienione w „Tabeli punktacji za określone aktywności naukowe”, a są uznawane przez EBU, będą punktowane zgodnie z punktacją EBU (np. rozwiązywanie testów MCQs w „European Urology”).