„Zarys dziejów urologii polskiej i europejskiej” pod redakcją prof. Piotra L. Chłosty

W książce zebrano teksty dotyczące medycyny - w tym urologii i ludzi, którzy ją tworzyli - w ujęciu historycznym od 2004 do 2016 roku w Polsce i Europie.

Celem tej publikacji jest ochronienie od zapomnienia tej cennej wiedzy oraz budowanie relacji pomiędzy dawnymi latami a teraźniejszością.

Autorzy: Roman Sosnowski, Ryszard W. Gryglewski, Grzegorz Kata, Andrzej Borówka, Marek Bukowski, Tadeusz Zajączkowski, Małgorzata Wojewska-Zajączkowska, Roland Dadej, Rainer M.E. Engel, Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński, Małgorzata Bąk, Dariusz Sobieraj, Jan K. Wolski, Grzegorz Kapuściński, Andrzej Borkowski, Janusz Judycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Czesław Jeśman, Magdalena Cybulska, Agnieszka Kula, Agnieszka Młudzik

Oprawa: karton
Format: 20,8 cm x 26,6 cm
Objętość: 299 stron
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-945019-1-4

historia