Organizatorzy wydarzeń naukowych: kliniki uniwersyteckie, CMKP, szpitale - we współpracy z PTU

Kliniki uniwersyteckie, CMKP, szpitale uprawnione do prowadzenia staży i specjalizacji, zgodnie ze swoją statutową działalnością, są uprawnione do naliczenia punktów edukacyjnych, bez dodatkowych procedur administracyjnych. Podstawą do naliczenia punktów jest „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku z późn. zm. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”. Punkty edukacyjne mogą być przyznane tylko wydarzeniom naukowym, które odbywają się w Polsce. Warunkiem koniecznym rejestracji wydarzenia naukowego w programie EU-ACME jest współorganizowanie go z PTU.

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

  1. Organizator przysyła do Biura CME-CPD PTU, najpóźniej 5 tygodni przed planowanym wydarzeniem naukowym komplet dokumentów:

  • oficjalne pismo o planowanym wydarzeniu naukowym i o liczbie naliczonych punktów edukacyjnych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku z późn. zm.” ( jeden punkt edukacyjny równa się jedna godzina zegarowa zajęć merytorycznych; do liczby godzin nie wlicza się przerw kawowych, obiadowych, sesji sponsorowanych etc.)

  • szczegółowy program wydarzenia w języku polskim i angielskim (z zaznaczeniem wykładów sponsorowanych)

  • formularz „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ “Accreditation for CME-CPD credits attribution”

  1. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej dokumentacji. Akceptacja Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU będzie oznaczała zgodę na zarejestrowanie wydarzenia naukowego w programie EU-ACME

  1. Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).

Polskie Towarzystwo Urologiczne, ponosząc wszystkie koszty związane z udziałem w programie EU-ACME, zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji wydarzenia naukowego w programie EU-ACME. Decyzja taka może być podjęta w uzasadnionych przypadkach np. gdy wydarzenie naukowe nie spełnia kryteriów wyznaczonych przez European Board of Urology.