Zarząd Sekcji (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący – dr n. med. Michał Skrzypczyk
  • Wiceprzewodniczący – dr hab. n. med. Kajetan Juszczak
  • Sekretarz – dr n. med. Anna Pawlaczyk
  • Członkowie Zarządu – dr n. med. Stanisław Wroński, lek. Maciej Oszczudłowski

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Marcin Matuszewski
  • Członek – prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański, dr n. med. Andrzej Lewicki

Adres:

  • Polskie Towarzystwo Urologiczne
  • ul. Łowicka 19
  • 02-574 Warszawa

Tel: +48 608 304 523

Email: michalskrzypczyk@gmail.com