Zarząd Oddziału:

  • Przewodnicząca - prof. dr med. Barbara Darewicz
  • Wiceprzewodniczący - dr n. med. Jacek Kudelski
  • Skarbnik - dr n. med. Tadeusz Werel
  • Sekretarz - dr n. med. Eugeniusz Malczyk
  • Członkowie Zarządu - dr Bogusława Golców-Grabińska, dr Marek Załęski

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący - dr Krzysztof Pol

  • Członkowie - dr Marian Suchocki, dr Tomasz Guszcz

Adres:

  • Klinika Urologii
  • ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A
  • 15-276 Białystok

Tel. 85 746 82 84, fax: 85 746 86 24