Akredytowane aktywności w roku 2014

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Krynicki Rozjazd 2014, Krynica

od 6.01.2014 
do 8.01.2014

Prof. A. Borkowski, Katedra i Klinika Urologii, ul. Lindleya 4, Warszawa

2

6

Kurs "Laparoskopia
w urologii", Olsztyn

od 3.02.2014 
do 8.02.2014

Dr med. Piotr Jarzemski, Oddz. Urologii Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy; Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe

2

12 punktów za udział w całym kursie

Zaawansowane techniki laparoskopowe w urologii - chirurgia górnych dróg moczowych, Szczecin

od 26.02.2014 
do 28.02.2014

Dr hab. med. M. Słojewski, Klinika Urologii PAM i Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

12 punktów za udział w całym kursie

23. Sympozjum Sekcji Endourologii
i ESWL PTU, Wrocław

od 7.03.2014 
do 8.03.2014

Prof. P. Chłosta, Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

10

Kurs "Zaawansowane techniki lapaoskopowe w urologii - prostatektomia radykalna", Szczecin

od 11.03.2014 
do 13.03.2014

Dr hab.med. M. Słojewski, Klinika Urologii PUM oraz Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

12 punktów (za udział w całym kursie)

Sympozjum Secji Urologii Onkologicznej PTU, Warszawa

22.03.2014;

Dr med. Jakub Dobruch, Sekcja Urologii Onkologicznej PTU, ECZ Otwock

2

6

II Mazowieckie Dni Urologiczne, Mszczonów

od 28.03.2014 do 29.03.2014

Dr med. P. Kryst, Oddział Mazowiecki PTU

2

6

Kurs praktyczny "Leczenie zaburzeń mikcji u mężczyzn", Lublin

od 31.03.2014 do 02.04.2014

Dr med. P. Iberszer, Gastromed oraz Oddział Lubelski PTU

2

12 punktów (za udział w całym kursie)

Warsztaty Urodynamiczne, Warszawa

marzec-maj 2014 (każdy drugi czwartek i piątek miesiąca)

Dr med. W. Nurkiewicz, NZOZ Medikus we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

2

10

Warsztaty urologiczne", Poznań

2.04.2014-4.04.2014

Dr med. Andrzej Antczak, Klinika Urologii UM w Poznaniu, Oddział Wielkopolski PTU

2

12 punktów (za udział w każdym dniu warsztatów)

VII Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne, Jastrzębia Góra

9.05.2014-10.05.2014

Dr med. K. Szkarłat, Oddział Północno-Zachodni PTU

2

10

XI Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2014, Kazimierz Dolny

9.05.2014-11.05.2014

Prof. Krzysztof Bar, Klinka Urologii UM w Lublinie i Oddział Lubelski PTU

2

7

Warsztaty "Laparoskopia w urologii", Kielce

14.05.2014-15.05.2014

Dr med. J. Jaskulski, Klinika Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

10

Warsztaty Urodynamiczne, Warszawa

czerwiec-sierpień 2014 (każdy drugi czwartek i piątek miesiąca)

Dr med. W. Nurkiewicz, NZOZ Medikus we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

2

10

Trzeci Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna, Łódź

13.06.2014-14.06.2014

m.in. Prof. M. Sosnowski, Klinika Urologii UM w Łodzi

2

5 punktów (akredytowane są tylko sesje dotyczące dziedziny urologiii)

Kurs praktyczny "TRUS i biopsja stercza", Lublin

14.06.2014-16.06.2014

Dr med. P. Iberszer, Gastromed we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU

2

12 punktów (za udział w całym kursie)

Urosilesiana 2014, Karpacz

20.06.2014-22.06.2014

Dr hab. med. J. Dembowski, Oddział Dolnośląski i Oddział Śląski PTU, Klinika Urologii UM we Wrocławiu

2

11

44. Kongres Naukowy PTU, Warszawa

04.09.2014-06.09.2014

Biuro Kongresowe PTU

2

14

Warsztaty urodynamiczne dla początkujących, Biała Podlaska

9.09.-11.09.2014

med. M. Kisiel "Usługi Medyczne i Szkoleniowe" we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU

2

11 (za udział w każdym dniu warsztatów)

Kurs praktyczny "TRUS i biopsja stercza", Lublin

18.09.-20.09.2014

Dr med. P. Iberszer "Gastromed" we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTU

2

12 (za udział w każdym dniu warsztatów)

13. Forum Urologii, Heidelberg

24.09.2014-27.09.2014

Prof. A. Borkowski, Klinika Urologii WUM pod patronatem PTU

2

12

6. Warszawska Konferencja Urologii Dziecięcej", Białowieża

2.10.2014 - 4.10.2014

Klinika Urologiii Dziecięcej IP CZD we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

2

12

Jesienna Konferencja Oddziału Północno-Zachodniego PTU, Słupsk

4.10.2014

Dr med. J. Kordasz, Dr med. K. Szkarłat, Oddz.Płn-Zach PTU

2

6

III Mazowieckie Dni Urologiczne, Mszczonów

24-25.10.2014

Dr n. med. P. Kryst, Oddział Mazowiecki PTU

2

6

V Forum Uro-Onko, Ateny

5.11.2014 - 8.11.2014

Prof. P. Chłosta, Sekcja Endourologii PTU, Oddział Krakowski PTU, Klinika Urologii Collegium Medicum UJ

2

12

XXXIII Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, Ożarów Mazowiecki;

21.11.2014-22.11.2014

Dr hab. med. Z. Jabłonowski, Sekcja Urologów Wojskowych PTU

2

8

Warsztaty Urodynamiczne, Warszawa

listopad -grudzień 2014 (każdy drugi czwartek i piątek miesiąca)

Dr med. W. Nurkiewicz, NZOZ Medikus we współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTU

2

10

III Uro-onkologiczne Spotkania Konsultacyjne, Szczecin

12.12.2014

Dr hab. med. M. Słojewski, Katedra i Klinika Urologii PUM, Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

2