Zarząd Oddziału (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący - dr n. med. Wojciech Cieślikowski
  • Wiceprzewodniczący - dr Marcin Majek
  • Skarbnik - dr n. med. Tomasz Piernik
  • Sekretarz - dr n. med. Paweł Kalwas
  • Członkowie Zarządu - dr n. med. Wojciech A. Cieślikowski, dr Michał Kretkowski

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący - dr Kazimierz Wysocki

  • Członkowie - dr Marek Podgórny, dr n. med. Tomasz Deja

Adres:

  • Katedra i Klinika Urologii UM
  • ul. Szwajcarska 3
  • 61-285 Poznań

Tel: 61 873 92 37, fax: 61 873 92 37

www.ptuwielkopolska.pl