Informacje dla organizatorów wydarzeń naukowych:

W styczniu 2015 roku zmieniła się procedura akredytacyjna polskich wydarzeń naukowych rejestrowanych w programie EU-ACME. Podstawą wprowadzenia zmian było uznanie Naczelnej Izby Lekarskiej przez UEMS i EBU za organ akredytujący wydarzenia naukowe w Polsce. Aby wydarzenie naukowe zostało zarejestrowane w programie EU-ACME musi wcześniej uzyskać akredytację izby lekarskiej oraz akceptację Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU.

A. Organizatorzy instytucjonalnie związani z PTU: ZG , oddziały PTU, sekcje naukowe PTU, komitety naukowe PTU
B. Organizatorzy: kliniki uniwersyteckie, CMKP, szpitale - we współpracy z PTU
C. Inni organizatorzy wydarzeń naukowych organizowanych we współpracy z PTU