Zarząd Sekcji w roku 2024:

Strona internetowa Sekcji Adeptów Urologii: www.sau.pl

Regulamin Sekcji Adeptów Urologii PTU