Redaktor naczelny Przeglądu Urologicznego - prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Redaktor prowadząca Przeglądu Urologicznego - Monika Gołaszewska
Tel. (22) 845 69 17; 607 462 240
e-mail: m.golaszewska@ptu.net.pl
www.przeglad-urologiczny.pl

przeglad urologiczny