Akredytowane aktywności w roku 2013

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

Krynicki Rozjazd 2013, Krynica

od 8.01.2013
do 9.01.2013

Prof. A. Borkowski, Katedra i Klinika Urologii, ul. Lindleya 4, Warszawa

2

6

II Konsultacyjne Spotkanie Onkologiczno-Urologiczne - Naciekający rak pęcherza moczowego, Szczecin

11.01.2013

Dr hab. med. Marcin Słojewski, Klinika Urologii PAM, Szczecin

2

3

Kurs praktyczny "Laparoskopia w urologii", Olsztyn

od 28.01.2013
do 29.01.2013

Dr med. Piotr Jarzemski, Oddz. Urologii Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

22. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, Kraków

Prof. Piotr Chłosta, Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2

7

Kurs "Co nowego w urologii - przegląd piśmiennictwa 2012", Warszawa

9.03.2013

Prof. A. Borkowski, Katedra i Klinika Urologii, ul. Lindleya 4, Warszawa

2

3

Wiosenna Konferncja Naukowa Oddz. Północno-Zachodniego PTU, Gniewino

od 19.04.2013
do 20.04.2013

Dr med. M. Lubocki, Dr med. K.Szkarłat, Oddz. Północno-Zachodni PTU

2

6

Siódme Katowickie Warsztaty Endoskopowe, Jawor

od 29.04.2013
do 2.05.2013

Dr med. W. Duda, Dr med. J. Kawecki, NZOZ Szp. Specjalistyczny im. Prof. Michałowskiego w Katowicach

2

11

1 dzień - 1 pkt.
2 dzień - 5 pkt.
3 dzień - 3 pkt.
4 dzień - 2 pkt.

X Jubileuszowe Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 2013, Kazimierz Dolny

od 17.05.2013
do 19.05.2013

Prof. K. Bar, Katedra i Klinika Urologii w Lublinie

2

7

Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne, Jastrzębia Góra

od 24.05.2013
do 25.05.2013

Dr med. E.Senkus-Konefka, m.in. Oddział Płn-Zachodni PTU

2

12 ( po 6 punktów za każdy dzień)

Diagnostyka i leczenie zaburzeń mikcjiu kobiet i mężczyzn -moduł I, Lublin

3.06.2013
5.06.2013

Dr P. Iberszer, Gastromed ZOZ, Lublin

2

12 ( za udział w całym trzydniowym kursie)

Warsztaty
"Biopsja stercza", Gdynia

6.06.2013
7.06.2013

Dr med. L. Stachurski, Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

Kurs praktyczny - biopsja stercza, Lublin

10.06.2013
12.06.2013

Dr P. Iberszer; Gastromed ZOS

2

12 ( za udział w całym trzydniowym kursie)

Konferencja
"XVIII Urosilesiana", Szczyrk

28.06.2013
30.06.2013

Prof. A.Paradysz, Oddział Śląski PTU

2

8

Sympozjum
"Urological Cancer", Otwock

05.07.2013

Dr med. J. Dobruch, CMKP, ECZ, PTU, Weill Cornell Medical College

2

6

12. Forum Urologii, Tbilisi, Gruzja

28.08.2013
31.08.2013

Prof. A. Borkowski, Katerdra i Klinika Urologii, Szp. Kliniczny ul. Lindley'a 4, Warszawa

2

12 (za udział we wszystkich sesjach Forum)

43. Kongres Naukowy PTU, Jachranka

05.09.2013
07.09.2013

Biuro Kongresowe PTU

2

15

Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice;

19.09.2013
21.09.2013

Dr med. T. Koszutski, drmed. G. Kudela -Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

2

10

Kurs praktyczny -Leczenie zaburzeń mikcji u kobiet, Lublin;

23.09.2013
25.09.2013

Dr P. Ibersze, Gastromed ZOS

2

12 (za udział wcałym trzydniowym kursie)

Warsztaty
"Biopsja stercza", Gdynia

26.09.2013
27.09.2013

Dr med. L. Stachurski, Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

2

12 (po 6 punktów za każdy dzień)

IV FORUM URO-ONCO, Verona, Włochy

09.10.2013
13.10.2013

Prof. P. Chłosta, Klinika Urologii Collegium Medicum UJ wKrakowie

2

8

Łomżyńskie Dni Urologiczne, Łomża

11.10.2013
12.10.2013

Dr Telesfor Saracyn, Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży

2

8

XXXII Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych, Ossa

17.10.2013
18.10.2013

Prof. Henryk Zieliński, Sekcja Urologów Wojskowych PTU

2

8

I Mazowieckie Dni Urologiczne, Mszczonów

15.11.2013
16.11.2013

Dr n. med. Piotr Kryst, Oddział Mazowiecki PTU

2

6

Jesienna Konferencja Oddziału Północno-Zachodniego PTU, Bydgoszcz

07.12.2013

Dr med. Jerzy Siekiera, Dr med. K. Szkarłat, Zarząd Oddziału Płn-Zach

2

6

Kurs praktyczny - Diagnostyka zaburzeń mikcji
u mężczyzn, Lublin

09.12.2013
11.12.2013

Dr P. Iberszer, Gastromed ZOZ, Lublin

2

12 (za udział
w całym trzydniowym kursie)