AKREDYTOWANE WYDARZENIA W 2024 ROKU

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych na podstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

NAZWA WYDARZENIA NAUKOWEGO TERMIN ORGANIZATOR LICZBA
PUNKTÓW

KREDYTOWYCH

Praktyczny Kurs Laparoskopowy

Olsztyn

29.01-30.01
oraz
31.01-1.02
2024r.
Prof. P. Jarzemski
Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe, Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy we współpracy z Sekcją Endourologii i ESWL PTU
16