Akredytowane aktywności w roku 2020

Od 2015 roku liczba punktów kredytowych CME jest równa liczbie punktów edukacyjnych naliczonych napodstawie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnieniaobowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy ilekarzy dentystów”.

NAZWA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

CZAS TRWANIA

ORGANIZATOR

KAT. CME

LICZBA PUNKTÓW KREDYTOWYCH

I Sympozjum
Sekcji Urologii Robotowej PTU

Warszawa

10.01.2020 Dr hab. med. Igal Mor,
Sekcja Urologii Robotowej PTU
2 7

Kurs "Multiparametryczny rezonans magnetyczny"

Bydgoszcz

3-4.02.2020

Dr hab. med. Piotr Jarzemski, Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Bydgoskie Warszataty Endoskopowe, Sekcja Endourologii i ESWL PTU

2 11

II Sympozjum
Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

Warszawa

28.02.2020

Dr hab. med. Anna Kołodziej, Sekcja Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

2 5

VII Sympozjum
Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Warszawa

29.02.2020

Dr hab. med. Jakub Dobruch, Sekcja Urologii Onkologicznej PTU

2 7

Kurs "Laparoskopowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna"
cz. I - dla początkujących (Entry Level)

ECZ Otwock

8-9.09.2020

6-7.10.2020

3-4.11.2020

Dr med. Łukasz Nyk,
II Klinika Urologii ECZ Otwock we współpracy
z Oddziałem Mazowieckim PTU
2 12

Kurs "Laparoskopowe warsztaty urologiczne - prostatektomia radykalna"
cz. II - dla zaawansowanych(AdvancedLevel)

ECZ Otwock

22-23.09.2020

20-21.10.2020

17-18.11.2020

8-9.12.2020

Dr med. Łukasz Nyk,
​II Klinika Urologii ECZ Otwock we współpracy
z Oddziałem Mazowieckim PTU
2 16

Kurs "Laparoskopowa i robotowa radykalna prostatektomia"

Bydgoszcz

2-3.03.2020

Dr hab. med. Piotr Jarzemski,
Klinika Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy, Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe, Sekcji Endourologii i ESWL PTU
2 14

28. Sympozjum Sekcji Endourologii
i ESWL PTU

Warszawa

ODWOŁANE Dr hab. med. Piotr Jarzemski,
Sekcja Endourologii i ESWL PTU
2 11

50. Wirtualny
Kongres Naukowy PTU

1-2.12.2020

Zarząd Główny PTU,

Biuro Kongresowe PTU

2 12