Zapraszamy do udziału w inicjatywie IBSA Foundation for Scientific Research – fundacji wspierającą naukę i młode zdolne osoby w rozwoju ich ścieżki kariery naukowej. 

Aby umożliwić młodym Naukowczyniom i Naukowcom realizację projektów naukowych, Fundacja IBSA na Rzecz Badan Naukowych oferuje 6 stypendiów, każde o wartości 32.000 euro w następujących obszarach badawczych:

• DERMATOLOGIA

• ENDOKRYNOLOGIA

• NIEPŁODNOŚĆ/UROLOGIA

• ORTOPEDIA/REUMATOLOGIA/ MEDYCYNA BÓLU oraz w edycji specjalnej 2023

• MEDYCYNA REGENERACYJNA I ZDROWE STARZENIE SIĘ
 

Naukowczynie i Naukowcy poniżej 40 roku życia mogą zgłaszać swoje projekty badawcze do IBSA Foundation for Scientific Research z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji swojego projektu w wybranej instytucji naukowej na świecie. Osoby ubiegające się o stypendia proszone są o składanie wniosków nie później niż do 31 stycznia 2024 r. na przeznaczonej do tego platformie online (https://www.ibsafoundation.org/en/fellowships). Wnioski i dokumentacja uzupełniająca są akceptowane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków na stronie Fundacji.
 

Wnioski oceniane są przez Radę Naukową Fundacji IBSA w procesie recenzyjnym według następujących kryteriów:

• Jakość projektu do opracowania w laboratorium goszczącym (wykonalność – oryginalność – wartość naukowa – znaczenie dla wybranego obszaru naukowego)

• CV Osoby kandydującej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia badawczego

• Stosowność laboratorium przyjmującego do proponowanych badań
 

brak